Tư vấn bảo hiểm xã hội

15:36 - 24/06/2020

Hướng dẫn cách tra cứu số sổ bảo hiểm xã hội online 

Cùng với tiến trình phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo hiểm xã hội cũng là một trong những khía...

Xem thêm

15:05 - 24/06/2020

BHXHVN - Mức hưởng chế độ ốm đau mới nhất 2020

Hiện nay khi người lao động đi làm việc tại các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp luôn có những chế độ để đảm bảo quyền và lợi ích khi họ gặp khó...

Xem thêm

14:35 - 24/06/2020

BHXHVN - Thủ tục hưởng chế độ ốm đau mới nhất 2020

Nếu người lao động thường xuyên ốm đau, không đáp ứng được yêu cầu của công việc, thông thường đa số người lao động đi làm việc không nắm...

Xem thêm

11:16 - 24/06/2020

BHXHVN - Điều kiện hưởng chế độ ốm đau mới nhất năm 2020

Hiện nay khi làm việc tại một doanh nghiệp hay các cơ quan tổ chức nhất định luôn gặp phải tình trạng ốm đau, bệnh tật khiến người lao động...

Xem thêm

15:49 - 23/06/2020

Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ở Việt Nam hiện nay 

Vậy, hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu bệnh cần chữa trị dài ngày? Bài viết Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày của Luật sư DFC sẽ giúp bạn...

Xem thêm

15:24 - 23/06/2020

Chi tiết về chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu 2020

Người đang được hưởng lương hưu đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội nhưng mất thì có được hưởng chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu hay...

Xem thêm

14:40 - 23/06/2020

BHXHVN 2020 - Điều kiện, mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp.

Hiện nay những người lao động họ là những người chưa nắm rõ được các quy định của pháp luật về các chế độ bệnh nghề nghiệp được hưởng...

Xem thêm

15:44 - 22/06/2020

Mức xử phạt doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội

Hiện nay cùng với quá trình phát triển của đất nước, các loại hình doanh nghiệp cũng ngày càng được phát triển, nhưng kéo theo đó là những vấn...

Xem thêm

10:13 - 20/06/2020

Cách đăng kí cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu.

Hiện nay có rất nhiều người lao động chưa hiểu rõ về vấn đề cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu? Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ cũng như thời...

Xem thêm

08:36 - 20/06/2020

Các chính sách thay đổi trong luật bhxh 2020 như thế nào?

Luật Bảo hiểm xã hội 2020 là một trong những chính sách an sinh đối với người lao động, là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập...

Xem thêm

14:59 - 19/06/2020

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam năm 2020

Hiện nay có rât nhiều người lao động chưa hiểu rõ về vấn đề việc bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được tham gia hay không? Hay việc tham gia...

Xem thêm

16:34 - 18/06/2020

Quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam 2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay được chia thành hai loại đó là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó bảo hiểm...

Xem thêm
Tư vấn ngay