Tư vấn bảo hiểm xã hội

14:51 - 08/09/2020

BHXHVN - Điều kiện, hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi có thể hiểu là việc người lao động nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu bình thường do các điều kiện mà luật...

Xem thêm

11:27 - 08/09/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108

Hiện nay có rất nhiều trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi, vậy chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ...

Xem thêm

16:09 - 07/09/2020

BHXHVN - Người lao động có được nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần?

Trong quá trình làm việc người lao động có thể bị mất việc làm, và trong khi làm việc họ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp...

Xem thêm

15:38 - 07/09/2020

BHXHVN - Điều kiện, thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp chế độ mai táng phí

Khi người lao động chết sẽ được hưởng chế độ tử tuất trong đó bao gồm chế độ mai táng phí, vậy hiện nay có những đối tượng nào được hưởng...

Xem thêm

11:03 - 07/09/2020

BHXHVN - Chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về mức đóng bảo hiểm xã hội? Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động hiện nay là bao...

Xem thêm

11:08 - 28/08/2020

BHXHVN - Chế độ cho quân nhân, sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi 2020

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về chế độ cho sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi, qncn nghỉ hưu trước tuổi? Khi nghỉ hưu trước tuổi sĩ quan, quân nhân...

Xem thêm

10:41 - 28/08/2020

BHXHVN - Cách tính mức phạt chậm đóng BHXH mới nhất 2020

Hiện nay tình trạng trốn hay chậm đóng BHXH là một trong những vấn đề đáng được quan tâm, bởi nó gây ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp...

Xem thêm

10:47 - 27/08/2020

BHXHVN - Chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi năm 2020

Hiện nay chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi là một trong những chế độ được những người làm trong ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Theo...

Xem thêm

10:16 - 27/08/2020

BHXHVN - Quỹ hưu trí tử tuất là gì? Mức đóng bao nhiêu phần trăm?

Khi đóng BHXH tự nguyện hay bắt buộc, có rất nhiều vấn đề mà người tham gia cần quan tâm và nắm rõ để không bỏ lỡ những quyền lợi và quyền lợi mà...

Xem thêm

09:35 - 27/08/2020

Có nên đóng BHXH tự nguyện không? Lợi ích khi tham gia như thế nào?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Ai có thể tham gia BHXH tự nguyện, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện như thế nào? Có nên đóng bảo hiểm xã hội...

Xem thêm

10:22 - 26/08/2020

Luật bhxh mới nhất về chế độ hưu trí năm 2020

Gần đây Công ty Luật DFC có nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề các điều kiện cũng như chế độ hưởng đối với hưu trí? Các quy định...

Xem thêm

10:02 - 26/08/2020

BHXHVN - Tư vấn về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội 2020

Hiện nay đóng bảo hiểm xã hội là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ đối với người lao động, người sử dụng lao động, tuy nhiên có không ít trường hợp...

Xem thêm