Tư vấn bảo hiểm xã hội

10:47 - 27/08/2020

BHXHVN - Chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi năm 2020

Hiện nay chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi là một trong những chế độ được những người làm trong ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Theo...

Xem thêm

10:16 - 27/08/2020

BHXHVN - Quỹ hưu trí tử tuất là gì? Mức đóng bao nhiêu phần trăm?

Khi đóng BHXH tự nguyện hay bắt buộc, có rất nhiều vấn đề mà người tham gia cần quan tâm và nắm rõ để không bỏ lỡ những quyền lợi và quyền lợi mà...

Xem thêm

09:35 - 27/08/2020

Có nên đóng BHXH tự nguyện không? Lợi ích khi tham gia như thế nào?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Ai có thể tham gia BHXH tự nguyện, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện như thế nào? Có nên đóng bảo hiểm xã hội...

Xem thêm

10:22 - 26/08/2020

Luật bhxh mới nhất về chế độ hưu trí năm 2020

Gần đây Công ty Luật DFC có nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề các điều kiện cũng như chế độ hưởng đối với hưu trí? Các quy định...

Xem thêm

10:02 - 26/08/2020

BHXHVN - Tư vấn về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội 2020

Hiện nay đóng bảo hiểm xã hội là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ đối với người lao động, người sử dụng lao động, tuy nhiên có không ít trường hợp...

Xem thêm

09:22 - 26/08/2020

BHXHVN - Đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có ảnh hưởng gì?

Bên cạnh việc được hưởng các chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy...

Xem thêm

10:54 - 25/08/2020

BHXHVN - Chế độ cho người nghỉ hưu chết năm 2020

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với người nghỉ hưu khi chết? chế độ cho người nghỉ hưu chết bao gồm những chế độ...

Xem thêm

09:56 - 25/08/2020

BHXHVN - Chế độ mai táng phí đối với đảng viên năm 2020

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về chế độ mai táng phí đối với đảng viên? Khi đảng viên chết thì sẽ được hưởng những chế độ...

Xem thêm

09:36 - 25/08/2020

BHXHVN - Chế độ mai táng phí cho người có công năm 2020

Khi người có công với cách mạng chế họ sẽ được hưởng chế độ tử tuất trong đó bao gồm có chế độ mai táng phí, vậy hiện nay pháp luật quy...

Xem thêm

11:07 - 21/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ chờ hưu mới nhất năm 2020

Chế độ nghỉ chờ hưu hiện nay được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Có những đối tượng nào được hưởng chế độ nghỉ chờ hưu?...

Xem thêm

10:34 - 21/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan quân đội 2020

Khi nghỉ hưu quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan quân đội cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Pháp luật hiện nay quy định về chế độ nghỉ hưu...

Xem thêm

10:02 - 21/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu của công an nhân dân năm 2020

Hiện nay việc quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu của công an nhân dân là như thế nào? Để hưởng chế độ nghỉ hưu các chiến sĩ công an...

Xem thêm
Tư vấn ngay