BHXHVN - Chế độ cho quân nhân, sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

11:08 - 28/08/2020

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về chế độ cho sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi, qncn nghỉ hưu trước tuổi? Khi nghỉ hưu trước tuổi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì? Mức hưởng chế độ là bao nhiêu?

Quân nhân, sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi

Bài viết dưới đây của Công ty luật DFC sẽ giúp bạn đọc giải đáp tất cả những vướng mắc liên quan đến vấn đề này, hi vọng bài viết sẽ là một nguồn thông tin giúp ích cho bạn đọc.

Xem thêm: BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan quân đội 2020

1. Điều kiện của sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội?

Căn cứ Điều 36 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2014, Sĩ quan được nghỉ hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm xã hội của Nhà nước.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này thì quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng hoặc không thể chuyển ngành, nếu sĩ quan nam có đủ 25 tuổi và sĩ quan nữ có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên được nghỉ hưu.

Bên cạnh đó tại khoản 2 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có quy định:

Người lao động quy định tại điểm đ và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc mà có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nam đủ 55 tuổi, lao động nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân và Luật Cơ yếu có quy định khác;

- Lao động nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, lao động nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được bảo hiểm trên danh sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có thời gian công tác ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đủ 15 năm.

- Người nhiễm HIV/AIDS do rủi ro tai nạn nghề nghiệp.

2. Về mức lương hưu hàng tháng

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hàng tháng được quy định như sau:

Tính từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động có đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này bằng 45% mức bình quân tiền lương. tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì cứ thêm mỗi năm thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa là 75%.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 33/2016/NĐ-CP về đối tượng áp dụng, trong trường hợp này Sỹ quan nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Như vây, phap luật hiện hành đã quy định về các điều kiện để Sỹ quan nghỉ hưu trước tuổi có thể đáp ứng, bên cạnh đó pháp luật về bảo hiểm xã hội còn quy định về mức hưởng lương hàng tháng.

Để nắm rõ hơn về vấn đề quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi trong quân đội, mời bạn đọc liên hệ qua hotline Tư vấn về bảo hiểm xã hội 1900.6512 để được tư vấn tốt nhất. 

Xin chân thành cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Xem thêm: BHXHVN - Chế độ tử tuất cho quân nhân năm 2020

Tư vấn sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.