Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

09:36 - 23/09/2020

Trình tự, thủ tục về nhượng quyền sở hữu công nghiệp trong sở hữu trí tuệ mới nhất

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là một thủ tục điển hình của trong sở hữu trí tuệ. Vậy trình tự, thủ tục về nhượng quyền sở hữu công...

Xem thêm

14:06 - 22/09/2020

Trình tự, thủ tục nội dung giải quyết khiếu nại trong sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực pháp luật còn “mới” ở Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới. Giải quyết khiếu nại trong Sở hữu...

Xem thêm

16:01 - 21/08/2019

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ miễn phí qua tổng đài 1900 6512

Công ty Luật DFC xin cung cấp đến bạn đọc dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ miễn phí qua tổng đài 1900 6512 và dịch vụ đăng ký sở...

Xem thêm

15:20 - 19/08/2019

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại quận Hà Đông

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ tại quận Hà Đông, Quyền sở hữu trí tuệ là một quyền tài sản vô cùng đặc biệt, nó là một dạng tài sản vô hình...

Xem thêm