Thủ tục Giải quyết Khiếu nại, tố cáo về đất đai

08:29 - 12/09/2020

Quy trình khiếu nại về chậm cấp Sổ đỏ 2020

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay Sổ đỏ) là một thủ tục phổ biến trong lĩnh vực pháp luật đất đai. Theo đó, ở nước ta, Luật...

Xem thêm

14:55 - 11/05/2020

Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai mới nhất

  Sau đây công ty tư vấn luật DFC xin chia sẻ với các bạn mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai mới nhất và đúng luật cũng như Đơn khiếu nại lấn...

Xem thêm

20:53 - 10/04/2020

Mẫu đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai năm 2020

  Mẫu đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai như thế nào ? mẫu đơn xin rút đơn khiếu nại ? Một số lưu ý khi viết đơn khiếu nại về tranh chấp đất...

Xem thêm
Tư vấn ngay