Thủ tục Giải quyết Khiếu nại, tố cáo về đất đai

09:33 - 31/10/2020

Thế nào là sử dụng đất sai mục đích?

Thế nào là sử dụng đất sai mục đích? Theo Luật Đất đai 2013, mục đích sử dụng đất đã được ghi rõ ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;...

Xem thêm

08:29 - 12/09/2020

Quy trình khiếu nại về chậm cấp Sổ đỏ 2021

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay Sổ đỏ) là một thủ tục phổ biến trong lĩnh vực pháp luật đất đai. Theo đó, ở nước ta, Luật...

Xem thêm

14:55 - 11/05/2020

Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai mới nhất

Sau đây công ty tư vấn luật DFC xin chia sẻ với các bạn mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai mới nhất và đúng luật cũng như Đơn khiếu nại lấn...

Xem thêm

20:53 - 10/04/2020

Mẫu đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai năm 2021

Mẫu đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai như thế nào ? mẫu đơn xin rút đơn khiếu nại ? Một số lưu ý khi viết đơn khiếu nại về tranh chấp đất đai....

Xem thêm