Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

14:55 - 11/05/2020

Thực tế cho thấy, các vấn đề về tranh chấp đất đai đặc biệt là lấn chiếm đất đai xảy ra ngày càng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm chắc những quy định, thủ tục làm đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai sao cho đúng quy định.

Sau đây công ty tư vấn luật DFC xin chia sẻ với các bạn mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai mới nhất và đúng luật cũng như Đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai nộp ở đâu? (Hay cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu nại lấn chiếm đât đai?)

Tìm hiểu thêm: 

1.Đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai nộp ở đâu? (Hay cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận đơn khiếu nại lấn chiếm đât đai?)

Trước hết, bạn cần xác định chính xác cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lấn chiếm đất đai để tránh việc bị trả lại đơn, mất thời gian đôi bên.

Theo quy định pháp luật, thì người sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính và khiếu nại hành vi hành chính về đất đai.

Đối với quyết định hành chính:

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo;
 • Quyết định về giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Quyết định về cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Với những quyết định này cơ quan thực hiện sẽ do UBND cấp tỉnh, còn thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thẩm quyền giải quyết lần 2 sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Quyết định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và Quyết định cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Bam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở  tại Việt nam.
 • Cơ quan thực hiện do UBND cấp huyện thực hiện, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 sẽ do Chủ tịch UBND cấp huyện, còn lần 2 sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
 • Quyết định về cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
 • Cơ quan ra quyết định do UBND xã, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 do Chủ tịch UBND xã, lần 2 sẽ do Chủ tịch UBND huyện.
 • Quyết định thu hồi đất mà trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... và đất công ích của xã, phường, thị trấn. 
 • Trường hợp UBND cấp huyện được ủy quyền bởi UBND cấp tỉnh ra quyết định thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu do Chủ tịch UBND cấp huyện, lần 2 sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.
 • Quyết định cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo ; người định cư ở nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư.
 • Khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền bởi UBND cấp tỉnh ban hành quyết định thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu do Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường, lần 2 giải quyết bởi Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
 • Quyết định sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi chuyển nhượng, tặng cho của tổ chức, cá nhân.
 • Cơ quan thực hiện do Phòng Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu do Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện, lần 2 do CHủ tịch UBND cấp huyện.
 • Quyết định sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi chuyển nhượng của tổ chức.
 • Khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ra quyết định, còn thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 do Giám đốc Tài nguyên và Môi trường, lần 2 do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.
 • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau.
 • Cơ quan thực hiện do Chủ tịch UBND cấp huyện, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 do Chủ tịch UBND cấp huyện, lần 2 do Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
 • Quyết định giải quyết tranh chấp  mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người VN định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Lúc này, cơ quan thực hiện sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, lần 2 sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai

Tải mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai tại đây: 

Dưới đây, công ty luật DFC xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai để bạn tham khảo và áp dụng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

..., ngày..... tháng .....năm ....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

Kính gửi: ..........................................................................................................................

Tôi tên là:...........................................................................................................................

Sinh ngày.............. tháng............năm................................................................................

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân:............................... ngày cấp:.................... Tại:....................................................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Tôi xin trình bày sự việc như sau:.....................................................................................

...........................................................................................................................................

Vậy nay tôi làm đơn này kính xin....................xử lý hành vi lấn chiếm đất của ông (bà) .................. để trả lại cho tôi đủ thửa đất.......... như Nhà nước đã công nhận  quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi.

Tôi gửi kèm theo đơn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.......... ngày.......tháng.......năm.................

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

                                                     Người làm đơn

                                                    ( Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai về việc lấn chiếm đất mong phần nào giúp ích cho bạn đọc. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ, cần hỗ trợ pháp lí khác mời bạn liên hệ qua Tổng đài tư vấn miễn phí 19006512. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ giải đáp tất cả những vướng mắc của bạn. Xin cảm ơn!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.