Các Luật sư của DFC

   Ls. Lê Minh Công

- Giáo dục: Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, MBA,

-  Nơi công tác:

       Tòa án nhân dân TP.Hà Nội - Vị trí công tác: HGV

       Công ty Luật DFC - Vị trí công tác: Chủ tịch HĐTV

- Lĩnh vực/kinh nghiệm: KDTM, Đất đai, Hôn nhân gia đình,Dân sự

  Xem thông tin chi tiết...

Luật sư Lê Minh Công- Chủ tịch Công ty Luật DFC, hiện đang quản trị và điều hành công ty, ông có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp KDTM, Dân sự và hoạt động tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư vấn thu hồi nợ,Hôn nhân gia đình, Đất đai.

--------------------------

 

 

 

    Ls. Vũ Đức Cương

  - Giáo dục: Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sĩ

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: KDTM, Đất đai, Hôn nhân gia đình,...

  Xem thông tin chi tiết...

Luật sư Vũ Đức Cương giám đốc Công ty Luật DFC, hiện đang là Luật sư điều hành của công ty, ông có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp KDTM và hoạt động tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư vấn thu hồi nợ,Hôn nhân gia đình, Đất đai, Dân sự...

--------------------------

 Th.s Nhàn Nguyễn

  - Giáo dục: Thạc sĩ, Cử nhân Luật 

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: KDTM, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Hình sự...

  - phó giám đốc Công ty luật legal solutions DFC

  Xem thông tin chi tiết...

Th.s Nhàn với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các công ty, doanh nghiệp, các đối tác khách hàng, tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, hình sự,... Luật sư luôn đảm bảo tư vấn chính xác nhằm bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của khách hàng.

--------------------------

 Ls. Bùi Viết Hoàng

  - Giáo dục: Thạc sĩ, Cử nhân Luật 

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: KDTM, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Hình sự...

  Xem thông tin chi tiết...

Ls. Hoàng với nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn cho các công ty, doanh nghiệp, các đối tác khách hàng, tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, hình sự,... Luật sư luôn đảm bảo tư vấn chính xác nhằm bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của khách hàng.

--------------------------

 Ls. Luyên Nguyễn

  - Giáo dục: Cử nhân luật, Cử nhân Kinh tế 

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Doanh nghiệp, KDTM, Sở hữu trí tuệ, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình...

  Xem thông tin chi tiết...

Luật sư Luyên với nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn cho các công ty, doanh nghiệp, các đối tác khách hàng, tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, hình sự,... Luật sư luôn đảm bảo tư vấn chính xác nhằm bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của khách hàng.

--------------------------

 Vũ Thị Chi

  - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Hình sự, thừa kế

  Xem thông tin chi tiết...

Vũ Chi là Chuyên viên tư vấn pháp lý về hình sự và thừa kế trực tiếp và qua Tổng đài 19006512 của Công ty luật DFC. Ngoài ra, Chi còn tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong các dự án bất động sản, hợp đồng, thừa kế, ly hôn, tâm lý hôn nhân và gia đình.

--------------------------

  Đinh Công Định

   - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Dân sự, Hình sự, thừa kế, KDTM

  Xem thông tin chi tiết...

Mr Định là Chuyên viên tư vấn pháp lý về lĩnh vực Hôn nhân gia đình, Đất đai, Hình sự của Công ty luật DFC. Ngoài ra, Mr Định còn tư vấn về các mẫu đơn trong các vụ án tranh chấp về đất đai, ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản, mẫu đơn tố giác, khởi kiện hình sự,...

--------------------------

 Nguyễn Ái Lành

   - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Dân sự, Hình sự, thừa kế, KDTM

  Xem thông tin chi tiết...

Ms. Lành là Chuyên viên tư vấn pháp lý với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết trong các vụ viêc liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân gia đình, Đất đai, Hình sự của Công ty luật DFC. Ngoài ra, Ms Lành còn tư vấn, xây dựng trực tiếp các mẫu đơn trong các vụ án tranh chấp về đất đai, ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản, mẫu đơn tố giác, khởi kiện hình sự,...

--------------------------

 Phan Tấn Hùng

  - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Hôn nhân, Đất đai, Hình sự

  Xem thông tin chi tiết...

Mr. Hùng đang là chuyên viên tư vấn pháp lý của Công ty Luật DFC. Tư vấn trực tiếp tại văn phòng, ngoài văn phòng và tại các tổ chức, doanh nghiệp; Mr Hùng sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Hôn nhân gia đình, Đất đai, Hình sự, Dân sự,...

--------------------------

 Ngô Minh

   - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Hôn nhân, đất đai, hình sự

  Xem thông tin chi tiết...

Mr. Ngô Văn Minh đang là chuyên viên tư vấn pháp luật qua Tổng đài 19006512 của Công ty Luật DFC. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Hôn nhân gia đình, Đất đai, Hình sự, Dân sự,...

--------------------------

 Hà Dương

  - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Hôn nhân, đất đai, hình sự

  Xem thông tin chi tiết...

Ms. Hà Dương đang là chuyên viên tư vấn pháp luật qua Tổng đài 19006512 của Công ty Luật DFC. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Hôn nhân gia đình, Đất đai, Hình sự, Dân sự,...

--------------------------

 Nguyễn Hà

  - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Hôn nhân, đất đai, hình sự

  Xem thông tin chi tiết...

Ms. Hà đang là chuyên viên pháp lý của Công ty Luật DFC. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Hôn nhân gia đình, Đất đai, Hình sự, Dân sự,...

--------------------------

 Bùi Minh Đức

  - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Hôn nhân, đất đai, hình sự

  Xem thông tin chi tiết...

Mr. Bùi Minh Đức đang là chuyên viên pháp lý của Công ty Luật DFC. Mr Đức tư vấn và giải quyết các vụ việc thực tế, trả lời các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Hôn nhân gia đình, Đất đai, Hình sự, Dân sự,...

--------------------------

 Trần Phương Anh

  - Giáo dục: Cử nhân luật 

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Lao động, Bảo hiểm - Doanh nghiệp, Đầu tư - Kinh doanh thương mại

  Xem thông tin chi tiết...

Ms. Phương Anh đang là chuyên viên pháp lý của Công ty Luật DFC. Lĩnh vực thế mạnh của Ms Phương Anh là Lao động, Bảo hiểm - Doanh nghiệp, Đầu tư - Kinh doanh thương mại.

--------------------------

 Phùng Đức Phong

  - Giáo dục: Cử nhân luật

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Lao động, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại, Hôn nhân gia đình

  Xem thông tin chi tiết...

Mr. Phong đang là chuyên viên tư vấn pháp luật qua Tổng đài 19006512 của Công ty Luật DFC. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Lao động, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại, Hôn nhân gia đình

--------------------------

 Nguyễn Mến

  - Giáo dục: Cử nhân luật 

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân gia đình

  Xem thông tin chi tiết...

Ms. Mến đang là chuyên viên tư vấn pháp luật qua Tổng đài 19006512 của Công ty Luật DFC. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân gia đình

--------------------------

 Trung Ngụy

  - Giáo dục: Cử nhân luật 

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân gia đình Lao động, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại

  Xem thông tin chi tiết...

Mr. Trung đang là chuyên viên pháp lý của Công ty Luật DFC. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân gia đình Lao động, Bảo hiểm, Kinh doanh thương mại

--------------------------

 Dương Hải Nam

  - Giáo dục: Cử nhân luật 

  - Lĩnh vực/kinh nghiệm: Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân gia đình, Dân sự, Hình sự

  Xem thông tin chi tiết...

Mr. Nam đang là chuyên viên pháp lý của Công ty Luật DFC. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các câu hỏi được gửi tới Website, Tổng đài 19006512 của Công ty về các lĩnh vực Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân gia đình, Dân sự, Hình sự

--------------------------