Giới thiệu Luật sư DFC - LS. Luyên Nguyễn

Luật sư Luyên Nguyễn

(Luật sư tư vấn)

  

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, KDTM, Sở hữu trí tuệ, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình...

(LS. Luyên đang là Luật sư tư vấn pháp luật qua Tổng đài 19006512 của Công ty Luật DFC)

Về lĩnh vực tư vấn của Luật sư Luyên:

1. Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Đầu tư

 Tư vấn thành lập doanh nghiệp;
 Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh;
 Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp;
 Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 Tư vấn tạm ngừng kinh doanh;
 Tư vấn giải thể doanh nghiệp;
 Tư vấn pháp luật lao động;
 Tư vấn pháp luật kế toán, thuế;
 Tư vấn pháp luật về hợp đồng;
 Tư vấn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ;
 Tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

2. Tư vấn luật Kinh doanh thương mại

 Luật sư Hoàng tư vấn khởi nghiệp, mở rộng chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ban đầu, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 Tư vấn thủ tục xin giấy phép kinh doanh cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào;
 Tư vấn gói quy trình mua bán doanh nghiệp (Nghiên cứu kinh doanh, thẩm định pháp lý và cấp vốn cho hoạt động mua lại doanh nghiệp, thực hiện thủ tục đăng ký mua lại);
 Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp;
 Tư vấn tái cấu trúc quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp;
 Tư vấn giải thể công ty (Tư vấn điều kiện giải thể và thủ tục thanh lý tài sản và giải thể doanh nghiệp);
 Các nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ củng cố hồ sơ pháp lý của công ty (đăng ký kinh doanh, thuế, lao động…) để tránh rủi ro kinh doanh từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra pháp luật;
 Tổ chức doanh nghiệp họp cổ đông, Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;
 Tư vấn, xây dựng mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đến mối quan hệ tư vấn xây dựng quản lý giữa cổ đông và thành viên, giữa công ty với người lao động, giữa công ty và khách hàng;
 Dự thảo quy chế tư vấn, quy chế tổ chức quản lý nội bộ, hệ thống điều hành doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ);
 Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp theo yêu cầu.

3. Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ

 Tư vấn xác lập quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam và tại nước ngoài;

 Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

 Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đơn, văn bằng liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

 Phản đối đơn đăng ký sáng chế đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

 Tư vấn và thay mặt chủ sở hữu khiếu nại, xử lý vi phạm liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

 Tư vấn các hợp đồng li-xăng - li-xăng / chuyển giao công nghệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;

 Nhượng quyền và chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

 Tư vấn, định giá thương hiệu;

4. Tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình

 Luật sư Hoàng tư vấn thủ tục hành chính thường thấy trong hôn nhân gia đình:

 • Tư vấn đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn ly hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài, ly hôn nhanh;
 • Tư vấn nhận con nuôi, cha mẹ nuôi;
 • Tư vấn nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn khai sinh, khai tử;
 • Tư vấn thay đổi thông tin trên giấy khai sinh;
 • Tư vấn đăng ký hộ khẩu, chuyển hộ khẩu;
 • Tư vấn tặng cho tài sản;
 • Tư vấn khai di sản tặng cho tài sản;
 • Tư vấn tài sản chung của hộ gia đình, dòng họ.

 Tư vấn tranh chấp thừa kế trong gia đình:

 • Xác định tài sản hợp pháp của người để lại tài sản thừa kế;
 • Chia di sản theo pháp luật;
 • Chia di sản theo di chúc;
 • Di sản dùng vào việc thờ cúng;
 • Người quản lý, trông coi di sản;
 • Quyền và nghĩa vụ của người được thừa kế;
 • Những trường hợp di sản thuộc về nhà nước;
 • Thời hiệu thừa kế;
 • Ngôi thừa kế, hàng thừa kế;
 • Thời điểm mở thừa kế theo luật;
 • Thừa kế thế vị (Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản);
 • Trình tự thủ tục hưởng di sản;
 • Những trường hợp không được hưởng di sản;
 • Hiệu lực di chúc (hình thức, nội dung di chúc);
 • Di chúc vô hiệu toàn phần, di chúc vô hiệu một phần;
 • Người quản lý di chúc;
 • Trường hợp người được hưởng di sản theo di chúc nhưng bị truất quyền hưởng di chúc;
 • Thủ tục khai di sản;
 • Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế,...

 Tư vấn tranh chấp tài sản trong gia đình khi ly hôn:

 • Tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng;
 • Tranh chấp quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tranh chấp tài sản hộ gia đình;
 • Tranh chấp tài sản dòng họ,...

 Tư vấn tranh chấp quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn.

3. Tư vấn luật Đất đai

Luật sư Hoàng tư vấn về giải quyết tranh chấp nhà đất: Quyền sử dụng đất, Thừa kế nhà đất, Đất đai sau khi ly hôn, Hợp đồng nhà đất, Chuyển nhượng mua bán nhà đất;

 Tư vấn khởi kiện nhà đất:

 • Hủy sổ đỏ do cấp trái pháp luật;
 • Đất đai có yếu tố nước ngoài;
 • Hành vi chỉnh lý bản đồ địa chính;
 • Quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư;
 • Hủy di chúc nhà đất trái pháp luật;
 • Đòi lại đất khi tặng cho, cho mượn, thuê mướn nhưng không trả,...

 Tư vấn giải quyết bồi thường tái định cư:

 • Điều kiện bồi thường khi thu hồi đất;
 • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất;
 • Mức giá đền bù giải phóng mặt bằng;
 • Khiếu nại quyết định thu hồi đất,...

 Tư vấn thủ tục giao dịch nhà đất:

 • Mua bán, tặng cho, cho thuê nhà đất;
 • Góp vốn quyền sử dụng đất;
 • Khởi kiện giao dịch nhà đất;
 • Sang tên sổ đỏ khi mua bán, chuyển nhượng;
 • Tính hợp pháp của hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất,...

5. Tư vấn luật Hình sự

Luật sư Hoàng tư vấn và phân tích các quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự, tư vấn các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự và các vấn đề liên quan khác cho cá nhân. , được tổ chức để hiểu và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật;

Miễn phí tư vấn và cung cấp các văn bản luật hình sự và các văn bản liên quan khác trong lĩnh vực này (cung cấp qua Email);

Tư vấn và giúp khách hàng tìm kiếm và phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích những vi phạm, sai sót trong tố tụng hình sự nhằm mục đích bào chữa hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. ;

Tư vấn, giúp khách hàng nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tố tụng hoặc trước khi xét xử để tránh bị ép cung, bức cung, dụ dỗ. biện minh, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận tiền bồi thường;

 Tư vấn soạn thảo các mẫu đơn hình sự như:

 • Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;
 • Đơn báo cáo vi phạm;
 • Đơn khiếu nại;
 • Đơn xin bảo lãnh;
 • Thư kháng cáo;
 • Đơn xin bản sao bản án;
 • Đơn xin giảm nhẹ hình phạt;
 • Đơn xin chuyển đổi khung hình phạt;
 • Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự...

6. Tìm hiểu thêm về Công ty luật DFC

Công ty Luật DFC với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp các luật sự dày dặn  sẵn sàng giúp bạn có được những lời khuyên và tư vấn tốt nhất liên quan đến luật hình sự. hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6512 để được tư vấn miễn phí.