Tư vấn bảo hiểm xã hội

14:17 - 16/10/2020

Phụ cấp thâm niên có đóng bảo hiểm xã hội không? 

Hiện nay ngày càng có nhiều câu hỏi thắc mắc và băn khoăn rằng phụ cấp thâm niên phải đóng BHXH không? Có những loại thu nhập nào phải đóng bảo hiểm xã...

Xem thêm

11:21 - 16/10/2020

Khoản phụ cấp ăn trưa có phải đóng BHXH không? 

Có nhiều câu hỏi của người lao động về vấn đề các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc không phải đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó có...

Xem thêm

11:03 - 16/10/2020

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định như thế nào?

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về khoản tiền lương làm căn cứ đóng BHXH? Và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bao gồm...

Xem thêm

10:47 - 16/10/2020

BHXHVN - Tiền lương tăng ca có phải đóng BHXH không?

Có nhiều thắc mắc của người lao động rằng tiền lương tăng ca có phải đóng BHXH không? Có những khoản thu nhập nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?

Xem thêm

09:37 - 16/10/2020

Trong thời gian thử việc có đóng bảo hiểm xã hội không?

Tính từ ngày 01/01/2018 người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc....

Xem thêm

11:15 - 05/10/2020

BHXHVN - Hợp đồng thời vụ có phải đóng BHXH không?

Hiện nay người lao động ký kết hợp đồng thời vụ có phải đóng BHXH không? Hiện nay pháp luật quy định những người lao động nào phải tham gia bảo hiểm...

Xem thêm

10:53 - 05/10/2020

BHXHVN - Hợp đồng học việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không? 

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp đồng học việc? Và khi người lao động kí kết hợp đồng học việc thì có phải đóng bảo hiểm...

Xem thêm

10:27 - 05/10/2020

BHXHVN - Tiền lương tháng 13 có đóng bảo hiểm xã hội không?

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về tiền lương tháng 13? Và tiền lương tháng 13 là gì? Tiền lương tháng 13 có đóng BHXH không? Bài viết...

Xem thêm

10:09 - 05/10/2020

BHXHVN - Các khoản phụ cấp độc hại có đóng BHXH không?

Bên cạnh những khoản tiền lương, thưởng hàng tháng người lao động hiện tại còn quan tâm đến các khoản phụ cấp khi họ làm việc trong môi trường độc...

Xem thêm

09:35 - 05/10/2020

BHXHVN - Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH không?

Hiện nay khi kí kết hợp đồng lao động người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH không? Pháp luật hiện...

Xem thêm

15:05 - 02/10/2020

Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH không?

Làm việc bán thời gian là gì? Quy định của pháp luật về lao động bán thời gian? Làm việc bán thời gian hay người lao động làm việc bán thời gian không...

Xem thêm

11:12 - 25/09/2020

BHXHVN - Nghỉ không hưởng lương có được đóng BHXH không?

Hiện nay vấn đề nghỉ không hưởng lương có được đóng BHXH không? Pháp luật quy định như thế nào? Khi nghỉ không hưởng lương có được đóng bảo hiểm...

Xem thêm
Tư vấn ngay