Tư vấn bảo hiểm xã hội

08:40 - 19/08/2020

BHXHVN – Chế độ thai sản cho người mang thai hộ 2020

Với xu thế hội nhập thế giới và sự du nhập của văn hoá nước ngoài đã làm cho vấn đề mang thai hộ đã và đang là một giải pháp để các cặp...

Xem thêm

11:29 - 18/08/2020

BHXHVN - Hồ sơ, thủ tục nghỉ dưỡng sức sau sinh 2020

Người lao động cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định, bên cạnh đó nếu thuộc diện được hưởng, người lao động cần nắm được các...

Xem thêm

11:06 - 18/08/2020

BHXHVN - Chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất năm 2020

Hiện nay khi sinh con xong người lao động nữ được hưởng "chế độ dưỡng sức sau sinh", chế độ này một phần để đảm bảo cho người lao động...

Xem thêm

10:29 - 18/08/2020

BHXHVN - Bệnh nghề nghiệp và thủ tục hưởng bảo hiểm bệnh nghề nghiệp

Vậy bệnh nghề nghiệp là gì? Bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào? Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội bệnh nghề nghiệp...

Xem thêm

09:43 - 18/08/2020

BHXHVN - Phụ cấp lương là gì? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Pháp luật hiện hành hiện nay quy định như thế nào về phụ cấp lương? Và phụ cấp lương là gì? Người được hưởng phụ cấp lương có phải đóng...

Xem thêm

10:53 - 14/08/2020

BHXHVN - Hộ kinh doanh cá thể có được đóng BHXH không?

Vậy hiện nay pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định những đối tượng nào có thể được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Và hộ kinh doanh cá...

Xem thêm

09:46 - 14/08/2020

BHXHVN - Điều kiện, cách tính, mức hưởng bảo hiểm xã hội 2 năm

Đóng bảo hiểm 2 năm được bao nhiêu tiền? Điều kiện đóng, mức hưởng và Cách tính tiền khi đóng bảo hiểm xã hội 2 năm là bao nhiêu?  

Xem thêm

08:59 - 14/08/2020

BHXNVN - Đối tượng, mức hưởng, cách tính bảo hiểm 5 năm liên tục 

Hiện nay đa số người lao động đang rất quan tâm đến vấn đề đóng bảo hiểm 5 năm liên tục thì được bao nhiêu tiền, pháp luật quy định như thế...

Xem thêm

11:03 - 13/08/2020

BHXHVN - Điều kiện, mức hưởng đóng bảo hiểm xã hội 3 năm

Trong trường hợp người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội 3 năm thì khi dừng đóng bảo hiểm xã hội sẽ lấy được bao nhiêu tiền? Mức hưởng là...

Xem thêm

10:26 - 13/08/2020

BHXHVN - Ở Việt Nam - Ai có thể đóng quỹ hưu trí tự nguyện?

Ở Việt Nam hiện nay vấn đề đóng quỹ hưu trí tự nguyện đang dần trở nên phổ biến đối với những người lao động cao tuổi đã hết độ tuổi...

Xem thêm

09:52 - 13/08/2020

BHXHVN - Chế độ hưu trí cho người chưa đủ tuổi năm 2020

Hiện nay để hưởng chế độ hưu trí người lao động khi đã tuổi cao cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, nhưng bên cạnh...

Xem thêm

11:29 - 12/08/2020

BHXHVN - Chế độ tử tuất cho quân nhân năm 2020

Chế độ tử tuất cho quân nhân là chế độ giành cho nhân thân của những quân nhân khi đang làm việc hay thuộc sự quản lý quân đội. Vậy chế độ...

Xem thêm