Tư vấn bảo hiểm xã hội

15:22 - 16/09/2020

BHXHVN - Chế độ lương hưu giáo viên hiện nay quy định như thế nào? 

Hiện nay chế độ lương hưu của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được pháp luật quy định ra sao? Cách tính lương hưu giáo...

Xem thêm

16:24 - 14/09/2020

BHXHVN - Triệt sản là gì? Các chế độ được hưởng khi triệt sản năm 2020

Để đảm bảo cho việc thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ sức khoẻ cho người phụ nữ pháp luật có quy định chế các chế độ được...

Xem thêm

15:45 - 14/09/2020

BHXHVN - Hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ nghỉ khám thai bảo hiểm xã hội năm 2020

Để đảm bảo sức khoẻ của người mang thai và con của họ pháp luật quy định cho phép người lao động được hưởng chế độ nghỉ khám thai theo định kỳ....

Xem thêm

14:54 - 14/09/2020

BHXHVN - Các chế độ thai sản khi nhận con nuôi được hưởng năm 2020

Để bảo đảm quyền lợi cho người nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi, pháp luật có quy định về chế độ thai sản cho người nhận con nuôi. Vậy chế độ thai...

Xem thêm

11:24 - 14/09/2020

BHXHVN - Cách tính lương hưu mới nhất, chuẩn nhất năm 2020

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội khi về hưu họ sẽ được một khoản tiền gọi là lương hưu. Vậy hiện nay pháp luật quy định về cách tính...

Xem thêm

10:55 - 14/09/2020

BHXHVN - Cách tính lương hưu trước tuổi cho người lao động

Hiện nay theo quy định của Bộ luật lao động 2012, người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi với nữ, 60 tuổi với nam sẽ được...

Xem thêm

16:19 - 10/09/2020

BHXHVN - Cách tính lương hưu cho doanh nghiệp tư nhân

Không chỉ người lao động mà các doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm đến cách tính lương hưu khối doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Xem thêm

15:22 - 10/09/2020

BHXHVN - Cách tính lương hưu công an nhân dân 

Khi nghỉ hưu các sỹ quan công an nhân dân sẽ được hưởng lương hưu theo đúng quy định của pháp luật. Vậy hiện nay pháp luật quy định về mức hưởng...

Xem thêm

16:38 - 09/09/2020

BHXHVN - Quy định và thủ tục nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức

Hiện nay khác với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, công chức có thể nghỉ hưu trước tuổi nếu như thuộc vào trường hợp phải tinh giảm...

Xem thêm

15:56 - 09/09/2020

BHXHVN - Đóng bảo hiểm xã hội 4 năm thì được bao nhiêu tiền

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về việc đóng bảo hiểm xã hội trong một khoảng thời gian nhất định? Và trong trường hợp người lao động đóng...

Xem thêm

16:14 - 08/09/2020

BHXHVN - Các quy định của chế độ nghỉ hưu trước tuổi 113

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về chế độ nghỉ hưu trước tuổi? Chế độ nghỉ hưu trước tuổi 113 được quy định như thế nào? Bài...

Xem thêm

15:33 - 08/09/2020

BHXHVN - Điều kiện, mức hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2020

Khi nghỉ hưu trước tuổi mà được nhận tiền lương là mong muốn của rất nhiều người lao động hiện nay, vậy để được nhận lương chế độ nghỉ hưu...

Xem thêm