Tư vấn bảo hiểm xã hội

15:22 - 10/09/2020

BHXHVN - Cách tính lương hưu công an nhân dân 

Khi nghỉ hưu các sỹ quan công an nhân dân sẽ được hưởng lương hưu theo đúng quy định của pháp luật. Vậy hiện nay pháp luật quy định về mức hưởng...

Xem thêm

16:38 - 09/09/2020

BHXHVN - Quy định và thủ tục nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức

Hiện nay khác với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, công chức có thể nghỉ hưu trước tuổi nếu như thuộc vào trường hợp phải tinh giảm...

Xem thêm

15:56 - 09/09/2020

BHXHVN - Đóng bảo hiểm xã hội 4 năm thì được bao nhiêu tiền

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về việc đóng bảo hiểm xã hội trong một khoảng thời gian nhất định? Và trong trường hợp người lao động đóng...

Xem thêm

16:14 - 08/09/2020

BHXHVN - Các quy định của chế độ nghỉ hưu trước tuổi 113

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về chế độ nghỉ hưu trước tuổi? Chế độ nghỉ hưu trước tuổi 113 được quy định như thế nào? Bài...

Xem thêm

15:33 - 08/09/2020

BHXHVN - Điều kiện, mức hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2020

Khi nghỉ hưu trước tuổi mà được nhận tiền lương là mong muốn của rất nhiều người lao động hiện nay, vậy để được nhận lương chế độ nghỉ hưu...

Xem thêm

14:51 - 08/09/2020

BHXHVN - Điều kiện, hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi có thể hiểu là việc người lao động nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu bình thường do các điều kiện mà luật...

Xem thêm

11:27 - 08/09/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108

Hiện nay có rất nhiều trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi, vậy chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ...

Xem thêm

16:09 - 07/09/2020

BHXHVN - Người lao động có được nhận bảo hiểm thất nghiệp 1 lần?

Trong quá trình làm việc người lao động có thể bị mất việc làm, và trong khi làm việc họ đã đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp...

Xem thêm

15:38 - 07/09/2020

BHXHVN - Điều kiện, thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp chế độ mai táng phí

Khi người lao động chết sẽ được hưởng chế độ tử tuất trong đó bao gồm chế độ mai táng phí, vậy hiện nay có những đối tượng nào được hưởng...

Xem thêm

11:03 - 07/09/2020

BHXHVN - Chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về mức đóng bảo hiểm xã hội? Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động hiện nay là bao...

Xem thêm

11:08 - 28/08/2020

BHXHVN - Chế độ cho quân nhân, sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi 2020

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về chế độ cho sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi, qncn nghỉ hưu trước tuổi? Khi nghỉ hưu trước tuổi sĩ quan, quân nhân...

Xem thêm

10:41 - 28/08/2020

BHXHVN - Cách tính mức phạt chậm đóng BHXH mới nhất 2020

Hiện nay tình trạng trốn hay chậm đóng BHXH là một trong những vấn đề đáng được quan tâm, bởi nó gây ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp...

Xem thêm
Tư vấn ngay