Tư vấn bảo hiểm xã hội

16:22 - 10/08/2020

BHXHVN - Điều kiện, mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng năm 2020

Hiện nay pháp luật bảo hiểm quy định như thế nào về chế độ trợ cấp tuất hàng tháng? Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng ra sao? Mức...

Xem thêm

10:28 - 07/08/2020

BHXHVN - Mức đóng, cách đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện năm 2020

Hiện nay việc tham gia bảo hiểm xã hội của những người cao tuổi khi hết tuổi lao động đã trở nên phổ biến hơn, trong đó đặc biệt là bảo hiểm...

Xem thêm

09:53 - 07/08/2020

BHXHVN - Hướng dẫn cách viết hồ sơ hưởng chế độ ốm đau 2020

Luật bảo hiểm hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan đã quy định một cách rõ ràng, cụ thể về vấn đề làm hồ sơ hưởng chế độ ốm...

Xem thêm

08:59 - 07/08/2020

BHXHVN - Chế độ ốm đau là gì? Mức hưởng, điều kiện hưởng chế độ ốm đau?

Vậy để được hưởng chế độ ốm đau người lao động cần phải đáp ứng được những điều kiện gì theo quy định của pháp luật hiện hành?...

Xem thêm

16:15 - 06/08/2020

BHXHVN - Quy định về chế độ thai sản khi con chết sau sinh 2020

Việc được hưởng các chế độ khi tham gia Bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề mà mọi người lao động khi tham gia đều quan tâm. Một trong...

Xem thêm

11:28 - 06/08/2020

BHXHVN - Quy định về chế độ thai sản cho nam mới nhất 2020

Việc được hưởng các chế độ khi tham gia Bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề mà mọi người lao động khi tham gia đều quan tâm. Một trong...

Xem thêm

09:07 - 06/08/2020

BHXHVN - Các quy định pháp luật về Sổ BHXH ai giữ, ai quản lý?

Trong thời gian gần đây Công ty Luật DFC có nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề khi thực hiện hợp đồng lao động thì "ai là người giữ Sổ...

Xem thêm

15:23 - 10/07/2020

BHXHVN - Hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho nông dân

Bảo hiểm xã hội dành cho nông dân là gì? Đang là nông dân thì có thể đóng bảo hiểm xã hội được không? Mức đóng bảo hiểm xã hội cho nông dân...

Xem thêm

15:34 - 09/07/2020

BHXHVN - Hướng dẫn cách đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân 2020

Để giúp người lao động có được những lợi ích tốt nhất, Nhà nước có những lợi ích chính xác, đây được gọi là chế độ bảo hiểm xã hội...

Xem thêm

16:28 - 08/07/2020

BHXHVN - Chế độ Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng năm 2020

Bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng là cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong quân đội của Bộ Quốc phòng, dưới sự quản lý...

Xem thêm

15:48 - 07/07/2020

BHXHVN - Chế độ bảo hiểm xã hội công an nhân dân năm 2020

Việc đóng bảo hiểm xã hội công an nhân dân hiện nay còn phải đóng theo cấp bậc, quân hàm, phụ cấp vị trí, phụ cấp, thâm niên và phụ cấp thâm...

Xem thêm

11:35 - 06/07/2020

BHXHVN - Mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp năm 2020

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các quyền lợi khi họ bị giảm thu nhập do bệnh tật, thai sản, tai nạn giao thông, bệnh...

Xem thêm