BHXHVN - Chế độ bảo hiểm xã hội công an nhân dân năm 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

15:48 - 07/07/2020

Với nghề nghiệp Công an đặc biệt này, không chỉ đóng bảo hiểm xã hội phải phụ thuộc vào tiền lương. Việc đóng Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân hiện nay còn phải đóng theo cấp bậc, quân hàm, phụ cấp vị trí, phụ cấp, thâm niên và phụ cấp thâm niên vượt khung dựa trên tiền lương cơ sở được Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

Cùng Công ty luật DFC tư vấn về vấn đề này!

 Chế độ bảo hiểm xã hội công an nhân dân

I. Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân là gì?

1. Khái niệm BHXH CAND

Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân là một trong những chế độ của Nhà nước dành cho những người thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân, và là một chính sách đặc biệt dành cho những người đặc biệt này. Bảo hiểm xã hội của Lực lượng Công an Nhân dân giúp hỗ trợ để đảm bảo đầy đủ lợi ích và chế độ cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân trong toàn lực lượng CAND, học viên, binh sĩ, sĩ quan, hạ sĩ quan và các cán bộ nhân viên.

2. Đối tượng tham gia BHXH CAND

Bao gồm những đối tượng:

 • Sĩ quan và hạ sĩ quan đang phục vụ trong lực lượng CAND;
 • Các hạ sĩ quan và binh sĩ phục vụ trong một thời gian hạn chế trong CAND;
 • Sinh viên CAND đang học tại các trường trong và ngoài lực lượng đang hưởng chi phí sinh hoạt từ ngân sách nhà nước;
 • Công nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động và là người thân của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và sinh viên của các trường trong Quân đội Nhân dân theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

II. Chế độ bảo hiểm xã hội Công an nhân dân

1. Chế độ BHXH CAND

Lực lượng CAND được hưởng các chế độ BHXH như: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

 • Người lao động thuộc diện hưởng lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Được hưởng tất cả các chế độ BHXH trên;
 • Người lao động thuộc diện hưởng phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tut;
 • Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định: Được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

2. Mức đóng BHXH CAND

- Người lao động thuộc diện hưởng lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 

 • Hằng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 

- Người sử dụng lao động thuộc diện hưởng lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

 • Hàng tháng đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 
 • Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
 • Đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất;

- Người lao động thuộc diện hưởng lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

 • Nếu không làm việc và không nhận được mức lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong một tháng, người lao động và người sử dụng lao động không trả bảo hiểm xã hội trong tháng đó.
 • Khoảng thời gian này không được tính cho quyền lợi bảo hiểm xã hội, ngoại trừ nghỉ thai sản;

- Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên mức lương cơ sở đối với người lao động Người lao động thuộc diện hưởng phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 

 • Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Đóng 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 

 • Bằng 22% tiền lương hàng tháng của người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong tháng trước khi ra nước ngoài cho những người đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 • Bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở cho người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

III. Quy trình, thủ tục tham gia BHXH CAND

1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tiên bao gồm:

- Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của CAND;

- Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, kèm theo danh sách cán bộ tham gia bảo hiểm xã hội;

- Đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hư hỏng hoặc mất hoặc sửa đổi thông tin để tham gia bảo hiểm xã hội, bao gồm:

 • Đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội kèm theo tuyên bố cung cấp và thay đổi thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động;
 • Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp sổ bị hỏng, rách nát.

2. Quy trình tham gia

*Tham gia BHXH lần đầu, quy trình như sau:

- Học viên và cơ yếu hiện đang theo học được hưởng trợ cấp sinh hoạt hoặc trong thời gian thực hiện nghĩa vụ nghĩa vụ công an nhân dân, mà mong muốn được cấp bảo hiểm xã hội, trường sẽ biên soạn hồ sơ quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này và nộp cho Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;

- Trong vòng 20 ngày sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm xã hội của Bộ Công an có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người đó.

*Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội hoặc điều chỉnh thông tin về việc tham gia bảo hiểm xã hội

- Trong trường hợp mất hoặc mất sổ bảo hiểm xã hội hoặc cần điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này cho người sử dụng lao động;

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra và nộp giấy chứng nhận tái cấp sổ bảo hiểm xã hội của nhân viên cho Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;

- Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định của người sử dụng lao động để cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội của Bộ Công An cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động; trong trường hợp quá trình xác minh thời hạn thanh toán bảo hiểm xã hội của người lao động phức tạp thì không quá 45 ngày;

- Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định của người sử dụng lao động đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội Bộ Công an đã cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

Trên đây là toàn bộ quy trình, thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline Tư vấn luật Bảo hiểm xã hội 19006512 để được tư vấn một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Tư vấn bảo hiểm xã hội công an nhân dân

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.