Tư vấn bảo hiểm xã hội

15:24 - 23/06/2020

Chi tiết về chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu 2020

Người đang được hưởng lương hưu đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội nhưng mất thì có được hưởng chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu hay...

Xem thêm

14:40 - 23/06/2020

BHXHVN 2020 - Điều kiện, mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp.

Hiện nay những người lao động họ là những người chưa nắm rõ được các quy định của pháp luật về các chế độ bệnh nghề nghiệp được hưởng...

Xem thêm

15:44 - 22/06/2020

Mức xử phạt doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội

Hiện nay cùng với quá trình phát triển của đất nước, các loại hình doanh nghiệp cũng ngày càng được phát triển, nhưng kéo theo đó là những vấn...

Xem thêm

10:13 - 20/06/2020

Cách đăng kí cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu.

Hiện nay có rất nhiều người lao động chưa hiểu rõ về vấn đề cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu? Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ cũng như thời...

Xem thêm

08:36 - 20/06/2020

Các chính sách thay đổi trong luật bhxh 2020 như thế nào?

Luật Bảo hiểm xã hội 2020 là một trong những chính sách an sinh đối với người lao động, là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập...

Xem thêm

14:59 - 19/06/2020

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam năm 2020

Hiện nay có rât nhiều người lao động chưa hiểu rõ về vấn đề việc bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được tham gia hay không? Hay việc tham gia...

Xem thêm

16:34 - 18/06/2020

Quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam 2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay được chia thành hai loại đó là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó bảo hiểm...

Xem thêm

15:43 - 18/06/2020

Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội việt nam mới nhất 2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay về cơ bản đang có sự thay đổi các chế độ cũng như các chính sách dành cho người lao động. Đóng bảo hiểm xã hội là...

Xem thêm