Hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam năm 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

14:59 - 19/06/2020

Hiện nay có rât nhiều người lao động chưa hiểu rõ về vấn đề việc bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được tham gia hay không? Hay việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? Mức đóng ra sao? Để giải đáp những thắc mắc trên mời các bạn cùng đi tìm hiểu cùng với bài viết trên của đội ngũ chuyên viên của Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi.

Xem thêm: QUY ĐỊNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI VIỆT NAM 2020

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bhxh tự nguyện là gì? Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một loại bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức, trong đó người tham gia được phép chọn tỷ lệ và phương thức thanh toán phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm xã hội cho những người tham gia được hưởng chế độ hưu trí và hưởng chế độ tử tuất.

hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Việt nam

Người được tham gia đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam là công dân từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng không được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có mấy loại.

Theo quy định pháp luật hiện hành thì bảo hiểm xã hội tự nguyện có 2 loại chế độ sau:

  • Chế độ hưu chí
  • Chế độ tử tuất

4. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2020.

Mức đóng = (22%)  x  (Mtnt)  -  (Mht)

Trong đó:

  • Mtnt: là mức thu nhập lựa chọn của người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
  • Mht: mức hỗ trợ của nhà nước tuy vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hộ.

Lưu ý: 

- Mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn mức hộ nghèo nông thôn là (700.000 đồng)

- Mức thu nhập cao nhất bằng 20 mức lương cơ sở:

Từ 01/01/2020: 20 x 1,49 triệu đồng = 29.800.000 đồng

Từ 01/7/2020: 20 x 1,6 triệu đồng = 32.000.000 đồng

Do đó mức đóng tự nguyện thấp nhất là 154.000 đồng, 6.380.000 đối với từ 01/01/2020 và 7.040.000 đồng từ 01/07/2020. (chưa trừ tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm do nhà nước hỗ trợ tùy đối tượng)

- Mức hỗ trợ của nhà nước được tính như sau:

*Đối với mức hỗ trợ đóng hàng tháng: Mht = k x 22% x CN

Trong đó:

k: là tỷ lệ phần trăm hỗ trợ của Nhà nước (%), cụ thể: k = 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo; k = 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; và k = 10% với các đối tượng khác.

CN: Mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn làm cơ sở để xác định mức hỗ trợ là chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm thanh toán (VND / tháng).

Mức hỗ trợ đối với từng đối tượng theo tháng quy định của nhà nước như sau

  1. Hộ nghèo: tỷ lệ hỗ trợ là 30%

Mức giảm = 700.000 x 22% x 30% = 46.200đ

  1. Hộ cận nghèo: tỷ lệ hỗ trợ là 25% 

Mức giảm = 700.000 x 22% x 25% = 38.500đ

  1. Đối tượng khác: tỷ lệ hỗ trợ là 10%

Mức giảm = 700.000 x 22% x 10% = 15.400đ

*Mức hỗ trợ đối với phương thức 3 tháng một lần, 06 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau: 

Mht = n x k x 22% x CN

Trong đó:

n: Số tháng được hỗ trợ tương ứng với các phương thức đóng 3 tháng một lần, 06 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau.

k: Tỷ lệ phần trăm hỗ trợ của Nhà nước (%), cụ thể: k= 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo; k= 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; và k= 10% với các đối tượng khác.

CN: Mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn làm cơ sở để xác định mức hỗ trợ là chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm thanh toán (VND / tháng).

Tùy vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy nhiên thời gian hỗ gian hỗ trợ không quá 10 năm.

tư vấn ngay

5. Phương thức đóng.

Người đóng bảo hiểm có thể chọn trong các phương thức sau đây:

- Đóng bảo hiểm hàng tháng

- Đóng 3 tháng một lần.

- Đóng 6 tháng một lần.

- Đóng 12 tháng một lần.

- Đóng một lần trong nhiều năm sau với mức thấp hơn mức thanh toán hàng tháng hoặc một lần cho các năm còn thiếu với mức cao hơn mức thanh toán hàng tháng.

6. Cách thức tham gia.

*Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

Đối với người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo mẫu quy định.

Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội): Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mẫu quy định.

Và nếu bạn không có sổ bảo hiểm xã hội trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoàn chỉnh theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu tiên, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

*Địa điểm nộp hồ sơ: Đại lý thu hoặc Cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương sinh sống.

7. Hướng dẫn rút tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với việc người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ theo quy định của pháp luật mà muốn rút tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ không muốn tiếp tục đóng hoặc đóng toàn bộ số còn lại để được hưởng lương hưu và chế độ tử tuất thì sẽ làm hồ sơ để nhận Bảo hiểm xã hội 1 lần.

Để nhận được tiền khi đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần bạn cần làm hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

- Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ khác kem theo để đối chiều (nếu có yêu cầu)

- Ngoài ra tuy vào các đối tượng sẽ cần có các giấy tờ khác: như người ra nước ngoài định cư thì cần có giấy tờ xác nhận thôi quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền….

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ về hưởng Bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động

8. Mức hưởng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần

Khi bạn chưa đóng đủ thời gian bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và tử tuất mà bạn muốn hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần thì sẽ được chi trả như sau:

Tùy thuộc vào thời gian bạn đóng bảo hiểm sẽ được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014

Số tiền bảo hiểm nhận được = 1,5 x Bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x Thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi

Số tiền bảo hiểm nhận được = 2  x Bình quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x Thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở về sau.

- Đối với trường hợp chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bang 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Qua bài viết trên đây đã giải thích các vấn đề về Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định pháp luật mới nhất. Hy vọng bài viết trên có thể giúp các bạn đọc có thể hiểu được nhưng quy định hiện hành về vấn đề trên.

Để được tư vấn cụ thể hơn và chi tiết hơn về vấn đề khái niệm bhxh tự nguyện là gì, luật bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất, tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng bao nhiêu, cách đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện, cách rút bảo hiểm xã hội tự nguyện... mời bạn đọc hãy liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật 1900.6512 để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và giải đáp giúp cho các bạn hài lòng một cách tốt nhất.

Xin cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.