Chi tiết về chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

15:24 - 23/06/2020

Hiện tại Công ty tư vấn Luật DFC nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề người đang được hưởng lương hưu đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội nhưng mất thì có được hưởng chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu hay không?

Để giải quyết thắc mắc trên mời các bạn cùng tìm hiểm bài viết dưới đây của Công ty tư vấn Luật DFC để để được hướng dẫn chi tiết.

Xem thêm: Các chính sách thay đổi trong luật bhxh 2020 như thế nào?

I. Căn cứ pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam

Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu

II. Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu là gì?

Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu là chế độ bảo hiểm xã hội nhằm mục đích bù đắp phần thu nhập của người lao động đã đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật dùng để đảm bảo cuộc sống cho nhân thân họ hoặc các chi phí khác phát sinh do người lao động đang hưởng lương hưu bị chết.

III. Điều kiện được hưởng chế độ tử tuất cho người hưu trí. 

a) Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu đối với Mai táng phí.

- Người lao động đóng đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên.

- Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề  nghiệp hoặc trong thời gian điều trị do bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động mà nên.

- Người đang được hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp nghề nghiệp, tai nạn lao động hàng tháng và đã nghỉ việc.

Lưu ý: Để nhân thân được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định thì ngoài điều kiện trên phải có quyết định tuyên bố chết của Tòa án có hiệu lực.

b) Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu đối với Tuất hàng tháng

Những người đang tham gia BHXH, hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; đã bị tòa tuyên án là chết, trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

- Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

- Đang được hưởng lương hưu.

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

c) Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu đối với Tuất 1 lần

- Người lao động chết không thuộc trường hợp được hưởng tuất hàng tháng.

- Người lao động chết thuộc trường hợp được hưởng tuất hàng tháng nhưng không có nhân thân hưởng tuất hàng tháng.

- Nhân thân hưởng tuất hàng tháng nhưng có nguyện vọng muốn nhận tuất 1 lần.

- Trường hợp người lao động chết không có nhân thân theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì trợ cấp 1 lần được thực hiện theo quy định về pháp luật thừa kế.

Lưu ý:

- Trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thuộc trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ không được làm đơn nguyện vọng nhận trợ cấp 1 lần.

IV. Mức hưởng trợ cấp chế độ tử tuất của người hưu trí.

a) Chế độ tuất cho hưu trí đối với mai táng phí

- Trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm tháng mà người lao động theo quy định của pháp luật chết.

Theo quy định hiện nay được xác định như sau:

Từ 01/01/2020:  10 x 1,49 triệu đồng = 14.900.000 đồng

Từ 01/7/2020:     10 x 1,6 triệu đồng = 16.000.000 đồng

- Ngoài ra, thân nhân được xét đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng hoặc tuất 1 lần.

b) Chế độ tuất cho hưu trí đối với tuất hàng tháng

Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu được trợ cấp hàng tháng như sau:

Từ 01/01/2020:

- Con dưới 18 tuổi từ 18 tuổi trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở tức là bằng 745.000 đồng/tháng;

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc có chồng từ đủ 60 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở tức là bằng 1.043.000 đồng/tháng

Từ 01/7/2020:

- Con dưới 18 tuổi từ 18 tuổi trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở tức là bằng 800.000 đồng/tháng 

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc có chồng từ đủ 60 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở tức là bằng 1.120.000 đồng/tháng:

c) Chế độ tuất cho hưu trí đối với tuất 1 lần

Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu và tính như sau:

- Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính 48 tháng lương hưu đang hưởng.

- Nếu chết vào thời gian sau đó cứ 1 tháng  nhận lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Lưu ý:

- Mức thấp nhất hưởng trợ cấp bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

V. Chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với người hưởng lương hưu đóng cả bảo hiểm xã hội tự nguyệnbảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng chế độ tử tuất đối của cán bộ hưu trí theo điều kiện sau :

- Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, trừ đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp mai táng được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Qua bài viết trên đây đã giải thích về chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu theo quy định pháp luật mới nhất. Hy vọng bài viết trên có thể giúp các bạn đọc có thể hiểu được nhưng quy định hiện hành về vấn đề trên.

Để được tư vấn cụ thể hơn và chi tiết hơn về vấn đề chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu này mời bạn đọc hãy liên hệ đến Hotline Tư vấn pháp luật miễn phí 19006512 để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và giải đáp giúp cho các bạn hài lòng một cách tốt nhất.

Xin cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Tư vấn ngay

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.