Tư vấn bảo hiểm xã hội

09:22 - 26/08/2020

BHXHVN - Đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có ảnh hưởng gì?

Bên cạnh việc được hưởng các chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy...

Xem thêm

10:54 - 25/08/2020

BHXHVN - Chế độ cho người nghỉ hưu chết năm 2020

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với người nghỉ hưu khi chết? chế độ cho người nghỉ hưu chết bao gồm những chế độ...

Xem thêm

09:56 - 25/08/2020

BHXHVN - Chế độ mai táng phí đối với Đảng viên năm 2020

Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về chế độ mai táng phí đối với đảng viên? Khi đảng viên chết thì sẽ được hưởng những chế độ nào? Mức...

Xem thêm

09:36 - 25/08/2020

BHXHVN - Chế độ mai táng phí cho người có công năm 2020

  Khi người có công với cách mạng chế họ sẽ được hưởng chế độ tử tuất trong đó bao gồm có chế độ mai táng phí, vậy hiện nay pháp luật quy định...

Xem thêm

11:07 - 21/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ chờ hưu mới nhất năm 2020

Chế độ nghỉ chờ hưu hiện nay được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Có những đối tượng nào được hưởng chế độ nghỉ chờ hưu?...

Xem thêm

10:34 - 21/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan quân đội 2020

Khi nghỉ hưu quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan quân đội cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Pháp luật hiện nay quy định về chế độ nghỉ hưu...

Xem thêm

10:02 - 21/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu của công an nhân dân năm 2020

Hiện nay việc quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu của công an nhân dân là như thế nào? Để hưởng chế độ nghỉ hưu các chiến sĩ công an...

Xem thêm

09:34 - 21/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu của giáo viên năm 2020?

Độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên theo quy định của BLLĐ năm 2019 có sự điều chỉnh nhất định. Vậy hiện nay chế độ nghỉ hưu của giáo viên...

Xem thêm

10:54 - 20/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu đối với viên chức năm 2020

Hiện nay khi đã đã đủ tuổi nghỉ hưu viên chức sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu, vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về chế độ...

Xem thêm

10:00 - 20/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu trước tuổi CAND trong năm 2020

Hiện nay pháp luật hiện hành, cụ thể là pháp luật về bảo hiểm quy định như thế nào về chế độ nghỉ hưu trước tuổi CAND? Và điều kiện nghỉ...

Xem thêm

10:41 - 19/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ dưỡng sức sau ốm đau 2020

Khi đi làm việc người lao động cũng có một khoảng thời gian ốm đau bệnh tật, pháp luật hiện hành cho phép người lao động được nghỉ dưỡng sức...

Xem thêm

09:40 - 19/08/2020

BHXHVN - Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi 2021

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về chế độ mai táng phí cho người cao tuổi? Có những đối tượng nào được hưởng? Mức hưởng tiền mai...

Xem thêm