Tư vấn bảo hiểm xã hội

09:34 - 21/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu của giáo viên năm 2020?

Độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên theo quy định của BLLĐ năm 2019 có sự điều chỉnh nhất định. Vậy hiện nay chế độ nghỉ hưu của giáo viên...

Xem thêm

10:54 - 20/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu đối với viên chức năm 2020

Hiện nay khi đã đã đủ tuổi nghỉ hưu viên chức sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu, vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về chế độ...

Xem thêm

10:00 - 20/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu trước tuổi CAND trong năm 2020

Hiện nay pháp luật hiện hành, cụ thể là pháp luật về bảo hiểm quy định như thế nào về chế độ nghỉ hưu trước tuổi CAND? Và điều kiện nghỉ...

Xem thêm

10:41 - 19/08/2020

BHXHVN - Chế độ nghỉ dưỡng sức sau ốm đau 2020

Khi đi làm việc người lao động cũng có một khoảng thời gian ốm đau bệnh tật, pháp luật hiện hành cho phép người lao động được nghỉ dưỡng sức...

Xem thêm

09:40 - 19/08/2020

BHXHVN - Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi 2020

Hiện nay pháp luật hiện hành quy định như thế nào về chế độ mai táng phí cho người cao tuổi? Có những đối tượng nào được hưởng? Mức hưởng...

Xem thêm

08:40 - 19/08/2020

BHXHVN – Chế độ thai sản cho người mang thai hộ 2020

Với xu thế hội nhập thế giới và sự du nhập của văn hoá nước ngoài đã làm cho vấn đề mang thai hộ đã và đang là một giải pháp để các cặp...

Xem thêm

11:29 - 18/08/2020

BHXHVN - Hồ sơ, thủ tục nghỉ dưỡng sức sau sinh 2020

Người lao động cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định, bên cạnh đó nếu thuộc diện được hưởng, người lao động cần nắm được các...

Xem thêm

11:06 - 18/08/2020

BHXHVN - Chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất năm 2020

Hiện nay khi sinh con xong người lao động nữ được hưởng "chế độ dưỡng sức sau sinh", chế độ này một phần để đảm bảo cho người lao động...

Xem thêm

10:29 - 18/08/2020

BHXHVN - Bệnh nghề nghiệp và thủ tục hưởng bảo hiểm bệnh nghề nghiệp

Vậy bệnh nghề nghiệp là gì? Bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào? Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội bệnh nghề nghiệp...

Xem thêm

09:43 - 18/08/2020

BHXHVN - Phụ cấp lương là gì? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Pháp luật hiện hành hiện nay quy định như thế nào về phụ cấp lương? Và phụ cấp lương là gì? Người được hưởng phụ cấp lương có phải đóng...

Xem thêm

10:53 - 14/08/2020

BHXHVN - Hộ kinh doanh cá thể có được đóng BHXH không?

Vậy hiện nay pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định những đối tượng nào có thể được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Và hộ kinh doanh cá...

Xem thêm

09:46 - 14/08/2020

BHXHVN - Điều kiện, cách tính, mức hưởng bảo hiểm xã hội 2 năm

Đóng bảo hiểm 2 năm được bao nhiêu tiền? Điều kiện đóng, mức hưởng và Cách tính tiền khi đóng bảo hiểm xã hội 2 năm là bao nhiêu?  

Xem thêm
Tư vấn ngay