BHXHVN - Hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho nông dân

Luật Sư: Lê Minh Công

15:23 - 10/07/2020

Bảo hiểm xã hội dành cho nông dân là gì? Đang là nông dân thì có thể đóng bảo hiểm xã hội được không? Mức đóng bảo hiểm xã hội cho nông dân là như thế nào? Bài viết này của Công ty Luật DFC chúng tôi sẽ giúp mọi người hiểu rõ về vấn đề này.

Bảo hiểm xã hội dành cho nông dân

I. Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân là một loại bảo hiểm do Nhà nước tổ chức cho người nông dân tham gia được phép chọn tỷ lệ thanh toán và phương thức thanh toán phù hợp với thu nhập của họ.

Theo khoản 4, Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên và không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cho nên kể cả bạn là nông dân thì vẫn có thể tham gia đóng bảo hiểm xã hội để có thể hưởng lương hưu và hưởng chế độ tử tuất khi về già.

II. Mức đóng bảo hiểm xã hội dành cho nông dân?

Về vấn đề mức đóng, Tổng đài tư vấn 19006512 - Công ty Luật DFC xin phép được tư vấn cho mọi người như sau:

Hiện tại, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau: Thanh toán hàng tháng bằng 22% thu nhập hàng tháng mà người lao động lựa chọn để đóng góp vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thu nhập hàng tháng được sử dụng làm cơ sở cho thanh toán phí bảo hiểm xã hội là: 

  • Mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn;
  • Mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm thanh toán.

Cụ thể:

Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở thành thị.

Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Mức lương cơ sở áp dụng từ thời điểm 01/7/2020 là 1.600.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội cho nông dân là 700.000đ và cao nhất là 32.000.000đ

III. Về điều kiện, mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội dành cho nông dân

1. Về chế độ hưu trí

Người nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Người nông dân và người lao động tự làm chủ bao gồm những người tự tổ chức các hoạt động lao động của mình để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình;

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Đã đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên.

- Người lao động đã đáp ứng các điều kiện về độ tuổi quy định trên nhưng đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm sẽ được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu, có thể đóng 1 lần để hưởng lương hưu từ tháng liền kề sau khi đã đóng đủ 20 năm.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

2. Về chế độ tử tuất

- Những người sau đây sau khi chết, người nhà của họ được hưởng trợ cấp mai táng:

  • Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trong 60 tháng trở lên;
  • Người hưởng lương hưu.

- Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở trong tháng mà người được quy định tại khoản 1 Điều này chết.

- Trong trường hợp một người được quy định tại khoản 1 Điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết, thì người thân của người đó được hưởng một khoản trợ cấp quy định tại khoản 2 của Điều này.

- Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đang hưởng lương hưu sau khi chết, người thân của họ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

- Các khoản trợ cấp tuất một lần cho người thân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội dự phòng được tính dựa trên số năm đóng bảo hiểm xã hội,

  • Tính mỗi năm bằng 1,5 tháng thu nhập trung bình hàng tháng dựa trên năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014;
  • Bằng 02 tháng thu nhập trung bình hàng tháng mà phí bảo hiểm xã hội dựa trên số năm thanh toán từ năm 2014 trở đi.

- Trợ cấp tuất một lần cho người thân của người hưởng lương hưu sẽ được tính dựa trên thời gian họ được hưởng lương hưu

  • Nếu họ chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu, thì sẽ bằng 48 tháng hưởng lương hưu hiện tại;
  • Trong trường hợp tử vong trong các tháng tiếp theo, cứ sau một tháng lương hưu, mức trợ cấp sẽ giảm 0,5 tháng lương hưu.

---------------------

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội cho người nông dân. Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ ngay với Tổng đài tư vấn luật 19006512 - Công ty Luật DFC để được tư vấn một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.