Trong thời gian thử việc có đóng bảo hiểm xã hội không?

Luật Sư: Lê Minh Công

09:37 - 16/10/2020

Hiện nay pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định như thế nào về thời gian thử việc của người lao động. Tính từ ngày 01/01/2018 người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy hiện nay thời gian thử việc có đóng bảo hiểm xã hội không?

Xem thêm: Hợp đồng thời vụ có phải đóng BHXH không?

Thời gian thử việc có đóng bảo hiểm xã hội không?
Thời gian thử việc có đóng bảo hiểm xã hội không?

Bài viết dưới đây của Luật sư DFC sẽ giúp bạn đọc giải đáp tất cả những vướng mắc liên quan đến vấn đề về thời gian thử việc có đóng BHXH không? Hi vọng bài viết sẽ là một nguồn thông tin giúp ích cho bạn đọc.

1. Vậy người lao động trong thời gian thử việc có đóng bảo hiểm xã hội không?

Hiện nay căn cứ theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017, có quy định những đối tượng sau phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm các đối tượng sau: 

- Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời gian từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động ký giữa đơn vị và người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đới với những người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng được thực hiện từ ngày 01/01/2018. 

Với quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, thì người sử dụng lao động và người lao động, hai bên có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Theo đó, thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này. 

2. Hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau:

- Thứ nhất, tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp của họ; 

- Thứ hai, các thông tin như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

- Thứ ba, công việc và địa điểm làm việc hiện nay;

- Thứ tư, hai bên phải thoản thuận thời hạn của hợp đồng lao động;

- Thứ năm, hai bên thoản thuận mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác đối với người lao động;

- Thứ sau, người sử dụng lao động đảm bảo chế độ nâng bậc, nâng lương cho người lao động;

- Thứ bảy, người sử dung lao động quy định rõ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Thứ tám, người sử dụng lao động phải đảm bảo trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

- Thứ chín, quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

- Thứ mười, người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trong thời gian làm việc. 

Do đó, dựa vào quy định của pháp luật, có thể thấy hợp đồng thử việc không phải đóng bảo hiểm xã hội, bởi vì trong nội dung của hợp đồng này không nhắc đến việc đóng BHXH như hợp đồng lao động.

Nhưng trong trường hợp, thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

Như vậy, pháp luật hiện hành quy định người lao động đang trong hợp đồng thử việc không phải đóng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện đó. Để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

Để nắm rõ hơn về vấn đề thử việc có đóng bảo hiểm xã hội không mời bạn đọc liên hệ qua hotline Tư vấn luật bảo hiểm xã hội 19006512 để được tư vấn tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm: Trong thời gian thử việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.