Download mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

11:31 - 07/09/2020

Cùng với sự hội nhập kinh tế của Việt Nam hiện nay,nhu cầu sử dụng lao động cũng tăng lên đáng kể. Điều đó dẫn tới sự xuất hiện đa dạng các loại hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng lao động với người lao động. Trong số đó mẫu hợp đồng lao động thời vụ là một trong số những hợp đồng được sử dụng phổ biến nhất.

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Tuy nhiên, vì sự nhận thức của người lao động về hợp đồng lao động thời vụ này còn nhiều hạn chế cho nên trong phạm vi bài viết dưới đây Luật sư DFC chúng tôi xin chia sẻ những kiến thức dựa trên quy định pháp luật hiện hành liên quan đến loại hợp đồng này, cùng với đó chúng tôi cũng cung cấp đến bạn đọc mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất để các bạn có tham khảo và sử dụng trong thực tiễn.

1. Khái niệm hợp đồng lao động thời vụ là gì?

Hợp đồng lao động thời vụ về bản chất cũng là một loại hợp đồng lao động do đó về mặt nội dung sẽ ghi nhận sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về các nội dung chính sau:

  • Công việc thực hiện;
  • Điều kiện làm việc;
  • Lương, thưởng;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đó;

Tuy nhiên điểm phân biệt giữa hợp đồng lao động thời vụ với các loại hợp đồng lao động khác nằm ở thời hạn của hợp động. Cụ thể, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 22, Bộ luật Lao động 2012: Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”. Đây là loại hợp đồng giao kết có thời hạn nhỏ nhất trong các hợp đồng được quy định tại Bộ luật lao động hiện hành, trên thực tế sẽ phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động muốn tìm kiếm người lao động thực hiện những công việc có tính ngắn hạn hay những công việc có tính chất thường xuyên đang cần người thay thế trong thời gian ngắn mà người lao động chính đang nghỉ đẻ; đi nghĩa vụ quân sư hay đang điều trị bệnh cần thời phục hồi hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. 

Thực tế chỉ ra rằng, không phải lúc nào thời hạn 12 tháng cũng là đủ để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng trong thực tế khi đó hợp đồng lao động thời vụ có thể kéo dài thêm thời hạn tối đa là bao lâu là câu hỏi sẽ được người sử dụng lao động và người lao động quan tâm. Nội dung này sẽ được chúng tôi trình bày ở phần tiếp theo của bài viết.

2. Hậu quả pháp lý khi hợp đồng lao động thời vụ chấm dứt thời hạn

Khi hợp đồng lao động thời vụ chấm dứt thời hạn 12 tháng theo luật định hậu quả pháp lý đầu tiên có thể nhìn thấy là hai bên ký kết đương nhiên sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, nếu như người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động kia chấm dứt thời hạn người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động mới với người lao động. Nếu không ký kết mới hợp đồng lao động thời vụ sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn là 24 tháng. 

Có một lưu ý quan trọng đối với người sử dụng lao động là hợp đồng lao động thời vụ không bị hạn chế số lần ký lại. Tuy nhiên đối với "hợp đồng lao động xác định thời hạn" sẽ chỉ được ký thêm một lần nếu người lao động tiếp tục làm việc thì sẽ phải ký "hợp đồng lao động không xác định thời hạn". Do đó người sử dụng lao động nên hết sức lưu ý để đảm bảo được mục đích sử dụng lao động hiệu quả cho mình.

3. Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Như chúng tôi đã nói với các bạn đọc từ đầu, Luật DFC xin gửi đến các bạn mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất để người sử dụng lao động cũng như người lao động có thể tham khảo và sử dụng trong thực tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

                                                              ……………,ngày……tháng……năm……

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :......................................................................

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Đại diện cho ………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………… Điện thoại:……….................

Và một bên là Ông/Bà :.................................................................................

Sinh ngày: ........... tháng......…năm........Tại:..........................

Nghề nghiệp :……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………...

Số CMTND:……………… cấp ngày............./......../.............

Số sổ lao động (nếu có) :.......cấp ngày......./......../.............

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

- Ông, bà : .....................làm việc theo loại hợp đồng lao động ..............từ ngày…...tháng…...năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

- Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

- Địa điểm làm việc :.......................................................................................

- Chức vụ :......................................................................................................

- Công việc phải làm :....................................................................................

Điều 2 : Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc :.....................................................................................

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :.........................................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 – Nghĩa vụ :

- Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :.........................

- Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn:

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

- Phương tiện đi lại làm việc :......................................................

- Mức lương chính hoặc tiền công :............. Được trả...........lần vào các ngày............và ngày.............hàng tháng.

- Phụ cấp gồm : .............................................................................................

.......................................................................................................................

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

- Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ: 

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn:

- Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 – Những thỏa thuận khác:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lực

hợp đồng có hiệu lực từ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày …………. tháng………. năm………....

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

- 01 bản do người lao động giữ.

- 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :....................................................

Người lao động                  Người sử dụng lao động

(Ký tên)                             (Ký tên, đóng dấu)

 

Mọi thông tin thắc mắc các bạn hãy gọi ngay tới Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006512 để được tư vấn và giải đáp một cách chính xác nhất.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Tư vấn mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.