Lao Động - Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất, chuẩn nhất 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

08:31 - 29/08/2020

Hỏi: "Chào Luật sư, gia đình tôi mới kinh doanh nội thất và có thuê được hai nhân viên mới. Bây giờ tôi muốn làm hợp đồng lao động với nhân viên nhưng không biết hợp đồng cần những nội dung gì? Luật sư có thể giúp tôi xây dựng mẫu hợp đồng lao động mới nhất được không?"

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Luật sư DFC trả lời: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến Công Ty Luật DFC. Luật sư xin trả lời câu hỏi cho bạn như sau:

1. Tư vấn quy định về hợp đồng lao động mới nhất

Theo quy định của Bộ Luật Lao động mới nhất, cụ thể tại khoản 1 Điều 13 Bộ luật lao động năm 2019 quy định Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Có hai loại mẫu hợp đồng lao động chuẩn"hợp đồng lao động không xác định thời hạn""hợp đồng lao động xác định thời hạn".

Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc cần một bản hợp đồng lao động mẫu chuyên nghiệp hơn để bảo vệ được quyền, lợi ích của bạn thì hãy liên hệ với Công ty luật DFC qua hotline Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí.

2. Nội dung trong mẫu hợp đồng lao động mới nhất.

Đối với trường hợp của bạn thì trong quy định về hợp đồng lao động mới nhất thì sẽ có các nội dung chủ yếu sau (các nội dung này cũng được quy định trong khoản 1 Điều 21 Bộ Luật lao động 2019):

  • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
  • Công việc và địa điểm làm việc;
  • Thời hạn của hợp đồng lao động;
  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
  • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

3. Hướng dẫn cách viết mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất mà Công ty luật sư DFC cung cấp dưới đây để giao kết với nhân viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               ……………,ngày……tháng……năm……

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :......................................................................

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Đại diện cho ………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………… Điện thoại:……….................

Và một bên là Ông/Bà :.................................................................................

Sinh ngày: ........... tháng......…năm........Tại:..........................

Nghề nghiệp :……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………...

Số CMTND:……………… cấp ngày............./......../.............

Số sổ lao động (nếu có) :.......cấp ngày......./......../.............

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

- Ông, bà : .....................làm việc theo loại hợp đồng lao động ..............từ ngày…...tháng…...năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

- Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

- Địa điểm làm việc :.......................................................................................

- Chức vụ :......................................................................................................

- Công việc phải làm :....................................................................................

Điều 2 : Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc :.....................................................................................

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :.........................................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 – Nghĩa vụ :

- Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :.........................

- Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn:

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

- Phương tiện đi lại làm việc :......................................................

- Mức lương chính hoặc tiền công :............. Được trả...........lần vào các ngày............và ngày.............hàng tháng.

- Phụ cấp gồm : .............................................................................................

.......................................................................................................................

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

- Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ:

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn:

- Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 – Những thỏa thuận khác:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lực

hợp đồng có hiệu lực từ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày …………. tháng………. năm………....

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

- 01 bản do người lao động giữ.

- 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :....................................................

        Người lao động                                  Người sử dụng lao động

         (ký tên)                                               (ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng.

Trên đây là hướng dẫn cách viết và cách tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất trong năm nay. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật DFC qua hotline Tư vấn luật miễn phí 1900.6512.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Tư vấn mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.