BHXHVN - Chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi năm 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

10:47 - 27/08/2020

Hiện nay chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi là một trong những chế độ được những người làm trong ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Theo đó, giáo viên có thể nghỉ hưu trước tuổi do tình trạng sức khoẻ hay do chính sách tinh giảm biên chế của toàn ngành và họ mong muốn về hưu trước tuổi nhưng không biết các chế độ được hưởng sẽ như thế nào, mức hưởng ra sao?

Xem thêm: BHXHVN - Chế độ nghỉ hưu của giáo viên năm 2020?

Chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi

Văn phòng luật sư tư vấn miễn phí DFC sẽ giúp bạn đọc giải đáp tất cả những vướng mắc liên quan đến vấn đề về chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi này, hi vọng bài viết sẽ là một nguồn thông tin giúp ích cho bạn đọc.

1. Chế độ nghỉ hưu trước tuổi của giáo viên thuộc diện tinh giản biên chế

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 108/2014/NĐ-CP, chế độ về hưu trước tuổi của giáo viên trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế được chia theo nhóm độ tuổi như sau:

- Nam tuổi từ đủ 50 - đủ 53 tuổi, Nữ đủ 45 đến đủ 48 tuổi

Trong trường hợp này, công chức thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP và đã có tối thiểu 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có ít nhất 15 năm làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi. Hoặc công chức có từ 15 năm làm việc trở lên ở khu vực có trợ cấp tối thiểu là 0.7

Những chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi được hưởng đối với trường hợp này bao gồm:

+ Toàn bộ quyền lợi, chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. 

+ Lương hưu được hưởng đầy đủ, không bị trừ tỷ lệ về hưu sớm.

+ Căn cứ vào độ tuổi về hưu quy định theo luật bảo hiểm xã hội, mỗi năm về hưu sớm công chức sẽ được hưởng trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương.

+ Trong 20 năm đầu công chức tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ sẽ được hưởng trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương, sau đó cứ thêm 1 năm thì hưởng thêm 0.5 tháng tiền lương tham gia Bảo hiểm.

- Nam tuổi từ đủ 55 đến đủ 58 tuổi, Nữ tuổi đủ 50 đến đủ 53

Những công chức thuộc diện tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP, có độ tuổi đáp ứng điều kiện quy định và có tối thiểu 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ về hưu sớm. Chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi bao gồm:

+ Chế độ hưu trí đầy đủ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014

+ Lương hưu được hưởng đầy đủ và không bị trừ phần trăm khi nghỉ hưu trước tuổi.

+ Công chức được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

+ Trong 20 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội của công chức được trợ cấp 5 tháng tiền lương, cứ sau đó mỗi năm được hưởng thêm ½ tháng tiền lương.

- Nam tuổi từ trên 53 đến dưới 55, Nữ trên 48 đến dưới 50

Công chức được hưởng hưu sớm trong nhóm tuổi này phải đáp ứng điều kiện là phải thuộc diện tinh giản biên chế, có tối thiểu 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội, từng có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở khu vực có hệ số phụ cấp từ 0.7 trở lên. Công chức sẽ được hưởng đầy đủ chế độ nghỉ hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương hưu sẽ không bị trừ vì về hưu sớm.

- Nam tuổi từ trên 58 đến dưới 60, Nữ tuổi từ trên 53 đến dưới 55 tuổi

Những đối tượng công chức thuộc chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP và có ít nhất 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí theo quy định. Lương hưu không bị trừ phần trăm vì nghỉ hưu trước tuổi.

2.Chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế

Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, quy định tuổi nghỉ hưu của giáo viên cũng giống như các lao động khác là nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Những tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt dưới đây, giáo viên có thể nghỉ hưu trước tuổi.

- Điều kiện để giáo viên hưởng chế độ hưu trí trước tuổi

Những giáo viên đã có 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đáp ứng đủ các điều kiện sau thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi:

+ Lao động nam tuổi đủ 54 và nữ tuổi đủ 49, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% - 80%. Điều kiện này áp dụng trong năm 2019. Đối với năm 2020, độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên trong trường hợp này sẽ tăng lên 1 tuổi (nam là 55 và nữ là 50).

+ Lao động nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tối thiểu là 81%.

+ Trong trường hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động ít nhất là 61% và đã từng có ít nhất 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại hay nguy hiểm theo quy định của Pháp luật.

- Mức hưởng lương hưu của giáo viên đối với chế độ hưu trí trước tuổi

Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, giáo viên đáp ứng điều kiện ở mục trên được nghỉ hưu sớm và hưởng lương hưu tính bằng 45% lương trung bình tháng của số năm đầu tiên đóng bảo hiểm xã hội theo quy định như sau:

+ Với lao động nam, những người nghỉ hưu từ 2019 là 17 năm, từ 2020 là 18 năm, 2021 là 19 năm. Với những năm đóng bảo hiểm xã hội còn lại thì cứ mỗi năm được tính thêm 2% (không quá 75%).

+ Với lao động nữ, những người nghỉ hưu từ 2018 trở đi là 15 năm, những năm đóng Bảo hiểm xã hội còn lại thì mỗi năm được tính thêm 2% (không quá 75%).

Là chế độ được nhiều người làm trong ngành sư phạm nói riêng cũng như toàn ngành giáo dục nói chung, hiện nay pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội đã quy định một cách cụ thể về các điều kiện hưởng chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng.

Để nắm rõ hơn về vấn đề về chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi mời bạn đọc liên hệ qua hotline tổng đài tư vấn luật bhxh 1900.6512 để được tư vấn tốt nhất. 

Xin chân thành cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Xem thêm: BHXHVN - Mức đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên hiện nay là bao nhiêu?

Tư vấn chế độ cho giáo viên nghỉ hưu trước tuổi

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.