TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

09:50 - 29/04/2021

Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Để được kinh doanh vận tải hàng khách thì vẫn phải đáp ứng được các điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục để xin giấy phép kinh doanh vận...

Xem thêm

15:37 - 28/04/2021

Quy định pháp luật về mức phạt hủy hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt một nghĩa vụ nào đó. Công ty Luật DFC sẽ gửi tới bạn nội dung “Quy...

Xem thêm

11:16 - 28/04/2021

Thủ tục nộp hồ sơ miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại

Thủ tục để xin miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại như thế nào?hòng vệ tạm thời hạn chế nhập khẩu hàng hóa khi số lượng hàng hóa nhập khẩu...

Xem thêm

10:45 - 27/04/2021

Tư vấn soạn thảo Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Trước khi đi vào chi tiết cụ thế từng loại hàng hóa thì người lập hợp đồng cần có những kiến thức căn bản và biết về những điều cơ bản có trong...

Xem thêm

14:26 - 26/04/2021

Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể chi tiết

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể là một thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật là do một cá nhân hoặc một nhóm người là công dân...

Xem thêm

11:09 - 26/04/2021

Tư vấn Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty cũng khá đơn giản. Vậy khi thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh này cần lưu ý những vấn...

Xem thêm

10:36 - 26/04/2021

Tư vấn Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh chi nhánh có thể hiểu là việc chi nhánh tạm thời không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nữa, có nghĩa là chi nhánh...

Xem thêm

09:53 - 26/04/2021

Tư vấn thủ tục gia hạn tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục gia hạn tạm ngừng kinh doanh như thế nào? Sau khi hết thời gian tạm ngưng kinh doanh mà doanh nghiệp vẫn muốn kéo dài thời gian tạm ngừng thì có thể...

Xem thêm

08:41 - 24/04/2021

Tư vấn thủ tục mua bán doanh nghiệp (M&A)

Mua bán doanh nghiệp là giao dịch dân sự, trong đó các cá nhân tổ chức thực hiện mua lại toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp và thực hiện cơ...

Xem thêm

08:37 - 24/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia

Rượu, bia là mặt hàng kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương, do đó khi thực hiện giao kết hợp đồng mua bán rượu, bia này...

Xem thêm

08:29 - 24/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán cà phê

Nắm bắt được nhu cầu về mua bán cà phê của bạn đọc, nay Công ty luật DFC xin cung cấp mẫu hợp đồng mua bán cà phê để bạn đọc có nhu cầu sử dụng...

Xem thêm

15:49 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại là sự thỏa thuận bằng văn bản của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí, mục...

Xem thêm