TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

08:41 - 24/04/2021

Tư vấn thủ tục mua bán doanh nghiệp (M&A)

Mua bán doanh nghiệp là giao dịch dân sự, trong đó các cá nhân tổ chức thực hiện mua lại toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp và thực hiện cơ...

Xem thêm

08:37 - 24/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia

Rượu, bia là mặt hàng kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương, do đó khi thực hiện giao kết hợp đồng mua bán rượu, bia này...

Xem thêm

08:29 - 24/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán cà phê

Nắm bắt được nhu cầu về mua bán cà phê của bạn đọc, nay Công ty luật DFC xin cung cấp mẫu hợp đồng mua bán cà phê để bạn đọc có nhu cầu sử dụng...

Xem thêm

15:49 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại là sự thỏa thuận bằng văn bản của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí, mục...

Xem thêm

15:40 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán phần mềm

Hợp đồng mua bán phần mềm là sự thỏa thuận mua bán bằng văn bản của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí, mục...

Xem thêm

15:30 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Hợp đồng gia công hàng hóa là một loại hợp đồng mà các bên có thể thỏa thuận về cách thức thực hiện những công việc gia công hàng hóa, sản phẩm...

Xem thêm

15:18 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng gia công may mặc

Hợp đồng gia công may mặc là hợp đồng các bên có thể thỏa thuận cụ thể hoặc sơ bộ về xu hướng hợp tác, cách thức thực hiện công việc gia công sản...

Xem thêm

14:58 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng gia công Quốc tế

Hợp đồng gia công quốc tế là tiền đề cho các thoả thuận gia công sau này, là nơi các bên có thể thoả thuận cụ thể hoặc sơ bộ về xu hướng hợp tác,...

Xem thêm

14:46 - 23/04/2021

Hợp đồng gia công là gì? Thủ tục đăng ký với Hải quan?

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về hợp đồng gia công hàng hóa, Luật sư DFC đã tiến hành nghiên cứu và soạn thảo nên mẫu Hợp đồng gia công. Vui lòng liên...

Xem thêm

11:03 - 23/04/2021

Cách phân chia lợi nhuận trong Công ty TNHH 

Cách phân chia lợi nhuận trong Công ty TNHH là một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay của các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp. Luật sư DFC...

Xem thêm

10:43 - 23/04/2021

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Mẫu hợp đồng mới nhất

Xuất phát từ thực tại đó chế định hợp đồng dân sự trong pháp luật đã ra đời. Vậy hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Cùng Luật sư DFC tư vấn với...

Xem thêm

14:31 - 22/04/2021

Tư vấn Thủ tục đăng ký mã số thuế doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký mã số thuế doanh nghiệp là một trong những thủ tục đăng ký bao gồm việc cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và trả lại kết quả đăng ký mã...

Xem thêm
Dịch vụ ly hôn nhanh