TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

15:40 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán phần mềm

Hợp đồng mua bán phần mềm là sự thỏa thuận mua bán bằng văn bản của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí, mục...

Xem thêm

15:30 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Hợp đồng gia công hàng hóa là một loại hợp đồng mà các bên có thể thỏa thuận về cách thức thực hiện những công việc gia công hàng hóa, sản phẩm...

Xem thêm

15:18 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng gia công may mặc

Hợp đồng gia công may mặc là hợp đồng các bên có thể thỏa thuận cụ thể hoặc sơ bộ về xu hướng hợp tác, cách thức thực hiện công việc gia công sản...

Xem thêm

14:58 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng gia công Quốc tế

Hợp đồng gia công quốc tế là tiền đề cho các thoả thuận gia công sau này, là nơi các bên có thể thoả thuận cụ thể hoặc sơ bộ về xu hướng hợp tác,...

Xem thêm

14:46 - 23/04/2021

Hợp đồng gia công là gì? Thủ tục đăng ký với Hải quan?

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về hợp đồng gia công hàng hóa, Luật sư DFC đã tiến hành nghiên cứu và soạn thảo nên mẫu Hợp đồng gia công. Vui lòng liên...

Xem thêm

11:03 - 23/04/2021

Cách phân chia lợi nhuận trong Công ty TNHH 

Cách phân chia lợi nhuận trong Công ty TNHH là một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay của các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp. Luật sư DFC...

Xem thêm

10:43 - 23/04/2021

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Mẫu hợp đồng mới nhất

Xuất phát từ thực tại đó chế định hợp đồng dân sự trong pháp luật đã ra đời. Vậy hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Cùng Luật sư DFC tư vấn với...

Xem thêm

14:31 - 22/04/2021

Tư vấn Thủ tục đăng ký mã số thuế doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký mã số thuế doanh nghiệp là một trong những thủ tục đăng ký bao gồm việc cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và trả lại kết quả đăng ký mã...

Xem thêm

14:14 - 22/04/2021

Tư vấn điều kiện mở nhà thuốc tư nhân

Vừa qua chúng tôi có nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề "Điều kiện mở nhà thuốc" từ phía bạn đọc, qua nghiên cứu chúng tôi cũng đã soạn...

Xem thêm

14:56 - 20/04/2021

Hướng dẫn thi hành quyết định tuyên bố phá sản

Ai là người có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản? Trình tự thủ tục như thế nào? Cùng Luật sư DFC tìm hiểu với bài viết mà đội ngũ Luật...

Xem thêm

14:46 - 20/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản nhất

Thuê nhà là một hình thức để có chỗ ở hợp pháp phổ biến. Sau đây Luật sư DFC xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản nhất...

Xem thêm

10:26 - 20/04/2021

Xác định chủ thể khởi kiện khi có tranh chấp với doanh nghiệp tư nhân

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề xác định chủ thể khởi kiện khi có tranh chấp với doanh nghiệp tư nhân các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của...

Xem thêm