Tư vấn soạn thảo Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Luật Sư: Lê Minh Công

10:45 - 27/04/2021

Tùy theo loại hàng hóa sẽ có những yêu cầu cụ thể sẽ khác nhau, có những loại hàng hóa đặc thù yêu cầu cần công chứng để đảm bảo giá trị pháp lý. Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết cụ thế từng loại hàng hóa thì người lập hợp đồng cần có những kiến thức căn bản và biết về những điều cơ bản có trong mỗi hợp đồng mua bán hàng hóa.

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa
Tư vấn soạn thảo Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa - 19006512

*Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Trước khi thương mại phát triển trong khoảng 3 thế kỷ gần đây, các quốc gia hầu như là những nền kinh tế tự cung tự cấp. Điều này đồng nghĩa với việc người dân chỉ tự tiêu thụ những gì tự sản xuất ra được. Tuy nhiên, mỗi người đều có những lợi thế tương quan dẫn đến họ sẽ giỏi trong việc sản xuất hay cung cấp một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó hơn so với những người khác, và ngược lại. Vì thế để tối ưu hoạt động, mọi người trao đổi hàng hóa với nhau, ban dầu bằng những vật ngang giá và sau này là tiền.

Việc mua bán, trao đổi hàng hóa là việc diễn ra hàng ngày và rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Chúng ta mua bán từ những thứ rất nhỏ như thịt cá, rau ngoài chợ cho đến những thứ lớn hơn như những lô hàng hóa, xe cộ, đất đai, nhà xưởng… Với những thứ có giá trị nhỏ không cần phải sử dụng đến hợp đồng mua bán hàng hóa để ràng buộc, nhưng với những thứ có giá trị lớn, chúng ta nên có hợp đồng để ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên để đảm bảo sự công bằng.

*Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa cơ bản nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

“V/v: Mua bán …”

Số: …/…/HĐMB

Căn cứ: 

- Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại … 

Chúng tôi gồm: ……………………

BÊN MUA (BÊN A)

Tên doanh nghiệp: ……………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………

Điện thoại: ……………………

Đại diện theo pháp luật: ……………………

Chức vụ: ……………………

BÊN BÁN (BÊN B)

Họ và tên: ……………………

CMND: ……………………

Cấp ngày: ……………………

Tại: ……………………

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống thất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

STT Tên mặt hàng Chất lượng GiáSố lượngThành tiềnGhi chú
       
       
       

Tổng cộng: ……………………

Số tiền bằng chữ: ………………………

Các Bên đã đồng ý rằng số tiền hợp đồng đã được ấn định như trên sẽ không được điều chỉnh hay thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ thay đổi nào thuộc hay không thuộc trong các tính toán hợp đồng này đều phải được các bên chấp thuận

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Trong vòng … ngày sau khi nhận hàng và Hóa đơn GTGT, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo phương thức chuyển khoản bằng tiền Đồng. Thông tin ngân hàng chi tiết của Bên B như sau:

Tên tài khoản: ………………………

Số tài khoản: ………………………

Ngân hàng: ………………………

2. Phí Ngân hàng do Bên A chịu. Bên B luôn nhận được đầy đủ khoản tiền đã ghi trên hóa đơn Giá trị gia tăng.

ĐIỀU 3: GIAO HÀNG

1. Bên B sẽ giao hàng đến kho của Bên A ở địa chỉ: …

2. Thời gian giao hàng chia làm … đợt. 

Đợt 1: ………………………

Đợt 2: ………………………

Nếu thời gian giao hàng có sự thay đổi, Bên B sẽ thông báo kịp thời cho Bên A về thời gian giao hàng thực tế. Chi phí vận chuyển do Bên B chịu, chi phí bốc xếp hàng hóa tại địa điểm tương ứng của Bên nào sẽ do Bên đó chịu.

1. Ngay khi nhận được hàng từ Bên B, Bên A phải kiểm tra số lượng và các điều kiện đóng gói hàng hóa và ký nhận trên Phiếu giao hàng của Bên B.

2. Trong trường hợp có bất kỳ sự thiếu hụt, mất mát hay hư hại nào được Bên A phát hiện khi thực hiện việc kiểm tra trước khi nhận hàng thì sự thiếu hụt, mất mát hay hư hại đó sẽ được ghi nhận tõ trong Phiếu xác nhận được ký trực tiếp giữa đại diện của Bên B và người được ủy quyền để nhận hàng của Bên A. Trong trường hợp này Bên B sẽ nỗ lực hết sức trong khả năng của mình để thay thế và bổ sung đối với hàng hóa nói trên cho Bên A trong thơi gian ngắn nhất.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Nghĩa vụ của Bên A

1. Thanh toán đúng hạn theo quy định

2. Nhận hàng theo thỏa thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp Bên B giao hàng.

3. Thanh toán cho Bên B đúng, đủ, theo quy định.

Nghĩa vụ của Bên B

1. Giao hàng cho Bên A đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và quy cách theo quy định. Trường hợp Bên B giao hàng không đúng quy định. Bên A có quyền từ chối nhận hàng bà ueeu cầu Bên B giao lại hàng hóa cho đúng. Mọi chi phí phát sinh trong qúa trình đổi lại hàng hóa do Bên B chịu.

2. Đảm bảo rằng Bên B có các quyền hợp pháp đối với hàng hóa và có các giấy phép và sự cho phép cần thiết để bán các hàng hóa cho Bên A và cam kết bồi thường cho Bên A đối với bất kỳ khiếu nại, kiện cáo, kiện tụng, tiền phạt và bồi thường trong trường hợp vi phạm cam kết này.

3. Cung cấp hóa đơn GTGT hợp lệ cho Bên A theo quy định. 

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Hòa giải

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này haowcj liên quan đến việc thực hiện, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, phạm vi, ý nghĩa, cách giải thích, diễn giải hoặc áp dụng Hợp đồng này, sẽ, trong phạm vi có thể, đều phải đưuọc Các Bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Các Bên cũng hiểu rằng Các Bên có thể đồng ý chỉ định bất kỳ một hay nhiều đại diện hoặc một hay nhiều chuyên gia mà mình cho là thích hợp để giải quyết tranh chấp đó.

2. Tòa án

Trong trường hợp các bên không thể giải quyết tranh chấp bằng con đường thương lượng, hòa giải, thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết theo thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Tất cả các văn bản có liên quan đến Hợp đồng có xác nhận của hai Bên là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

2. Hai Bên có thể sửa đổi, bổ sung Hợp đồng bằng việc ký kết các phụ lục kèm theo. Mọi thay đổi, bổ sung phải được thực hiện bằng văn bản.

3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một ) bản.

4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ. Sau thời hạn hợp đồng, Bên B đã giao đủ hàng cho Bên A và Bên A đã thanh toán đầy đủ tiền hàng cho Bên B, nếu hai bên không có tranh chaaos coi như hợp đồng được tự động thanh lý. 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                              ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về "Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa" mà Luật sư DFC đã soạn thảo cho quý khách hàng. Để sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng của DFC vui lòng liên hệ tới Hotline 19006512 để được tư vấn một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Xin cảm ơn!

Bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán cà phê

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán phần mềm

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán Fanpage Facebook

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.