Tư vấn pháp luật về hợp đồng

08:47 - 27/05/2021

Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát mới nhất

Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn giám sát là mẫu biên bản được lập ra khi giữa hai bên có sự thương thảo về bản hợp đồng giữa bên giao thầu và...

Xem thêm

13:33 - 16/05/2021

Tìm hiểu về thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa - Luật sư DFC

Thanh lý hợp đồng là việc các bên ghi nhận những nội dung của hợp đồng đã được hoàn tất và những nội dung chưa được hoàn tất, đồng thời xác nhận...

Xem thêm

20:00 - 15/05/2021

Luật pháp về Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Khi hai bên ký kết hợp đồng, trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra thiệt hại, có thể yêu cầu bên gây thiệt hại bồi thường thiệt hại đã gây ra...

Xem thêm

21:55 - 12/05/2021

Hợp đồng điện tử là gì? Các loại hợp đồng lao động điện tử thông dụng

Ngày nay, hợp đồng thường dùng để chỉ văn bản chứa đựng nội dung của sự thỏa thuận. Hợp đồng có nhiều hình thức, tuy nhiên có 2 dạng phổ biến là...

Xem thêm

10:51 - 12/05/2021

Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế

Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế là mẫu biên bản được lập ra khi giữa hai bên có sự thương thảo về bản hợp đồng giữa bên giao thầu...

Xem thêm

08:57 - 12/05/2021

Chủ thể của hợp đồng dân sự, thương mại, mua bán hàng hóa

Để một giao dịch dân sự phát sinh hiệu lực, ràng buộc các bên thực hiện thì chủ thể là điều kiện cần để xác định hiệu lực của giao dịch đó. Theo...

Xem thêm

14:19 - 10/05/2021

Mẫu thương thảo hợp đồng xây lắp mới nhất

Mẫu thương thảo hợp đồng xây lắp ghi chép lại toàn bộ nội dung của cuộc thương thảo, nội dung của hợp đồng, trách nhiệm của hai bên – Công ty Luật...

Xem thêm

08:45 - 07/05/2021

Có được ký kết hợp đồng với người không biết chữ không?

Vậy nếu trường hợp người giao kết hợp đồng không biết chữ thì có được giao kết hợp đồng hay không? Công ty Luật DFC sẽ gửi đến bạn nội dung “Quy...

Xem thêm

10:45 - 27/04/2021

Tư vấn soạn thảo Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Trước khi đi vào chi tiết cụ thế từng loại hàng hóa thì người lập hợp đồng cần có những kiến thức căn bản và biết về những điều cơ bản có trong...

Xem thêm

08:37 - 24/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán rượu, bia

Rượu, bia là mặt hàng kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương, do đó khi thực hiện giao kết hợp đồng mua bán rượu, bia này...

Xem thêm

08:29 - 24/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán cà phê

Nắm bắt được nhu cầu về mua bán cà phê của bạn đọc, nay Công ty luật DFC xin cung cấp mẫu hợp đồng mua bán cà phê để bạn đọc có nhu cầu sử dụng...

Xem thêm

15:49 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại là sự thỏa thuận bằng văn bản của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí, mục...

Xem thêm