Hợp đồng điện tử là gì? Các loại hợp đồng lao động điện tử thông dụng

Luật Sư: Lê Minh Công

21:55 - 12/05/2021

Hiện nay, với sự phát triển của xã hội, các tổ chức cá nhân không nhất định phải gặp mặt kí kết hợp đồng mà có thể sử dụng hợp đồng điện tử thay thế để tiện cho việc thỏa thuận giao dịch. Vậy hợp đồng điện tử là gì? Chúng bao gồm những loại nào?  

1. Hợp đồng điện tử là gì?

Hợp đồng lao động điện tử là gì?
Hợp đồng điện tử là gì? 

Hợp đồng điện tử là giao dịch điện tử đã được các bên thoả thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt một số quyền, nghĩa vụ và được phát đi, được nhận lại và được lưu trữ các thông tin bằng phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ thông tin hiện đại như điện tử, kỹ thuật số, từ tính, hoặc truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hay công nghệ tương tự khác.

2. Các loại hợp đồng điện tử thông dụng:

a) Hợp đồng lao động điện tử

Hợp đồng lao động điện tử là những giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động về công việc có trả công, tiền lương, có điều kiện lao động, sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động đó dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử và có giá trị ngang với hợp đồng lao động bằng văn bản.

Theo đó, mọi tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng lao động và người lao động đều được giải quyết theo quy định của các luật liên quan, không phân biệt hình thức hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

- Đặc điểm:

+ Chủ thể của hợp đồng: Người lao động và người sử dụng lao động

+ Mục đích của hợp đồng lao động là hoàn thành quá trình lao động, không phải là sự thực hiện kết quả lao động

+ Hình thức: thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, người lao động và người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng không cần gặp trực tiếp

- Phân loại:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: hai bên không xác định thời hạn hay thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn là loại hợp đồng mà trong đó hai bên có xác định thời hạn hoặc thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng Hợp đồng có thời hạn không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng dân sự điện tử

Hợp đồng dân sự điện tử là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được lập dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số lĩnh vực không được áp dụng hình thức hợp đồng điện tử: không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác điện tử, văn bản về thừa kế điện tử hay giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hồi phiếu và các giấy tờ điện tử khác.

Vì vậy, phải đặt xác định được chính xác mối quan hệ và các giao dịch dân sự cụ thể mới xác định được chính xác tính chất và giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử.

- Đặc điểm 

+ Chủ thể của hợp đồng: cá nhân hoặc pháp nhân

+ Mục đích của hợp đồng: lợi ích hợp pháp các bên

+ Nội dung của hợp đồng: quyền và nghĩa vụ mà các bên chủ thể đã thỏa thuận

+ Hình thức: thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, các bên không cần gặp trực tiếp mà thông qua các phương tiện điện tử.

- Phân loại: 

+ Hợp đồng song vụ: hợp đồng mà các bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

+ Hợp đồng đơn vụ: hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ thực hiện;

+ Hợp đồng chính: hợp đồng mà có hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ;

+ Hợp đồng phụ: hợp đồng mà có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính;

+ Hợp đồng liên quan đến lợi ích của người thứ ba: hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện một số nghĩa vụ mà người được hưởng lợi ích là người thứ ba;

+ Hợp đồng có điều kiện: việc thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hay chấm dứt một sự kiện nhất định.

c) Hợp đồng thương mại điện tử

Hợp đồng thương mại điện tử là loại hợp đồng điện tử được giao kết giữa các bên mà trong đó có ít nhất một bên là thương nhân, các chủ thể còn lại là chủ thể có tư cách pháp lý nhằm xác lập hợp đồng dưới dạng thông điệp dữ liệu. Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

- Đặc điểm:

+ Chủ thể của hợp đồng: Một bên chủ thể là thương nhân; chủ thể còn lại là chủ thể có tư cách pháp lý

+ Mục đích của hợp đồng là lợi nhuận;

+ Đối tượng của hợp đồng là hàng hóa;

+ Nội dung hợp đồng thương mại điện tử thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong mối quan hệ hợp đồng, đó là các điều khoản do các bên thỏa thuận.

+ Hình thức: hợp đồng được thể hiện hoàn toàn dưới dạng thông điệp dữ liệu; trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng, các bên không cần gặp trực tiếp mà thông qua các phương tiện điện tử.

- Phân loại :

+ Hợp đồng mua bán hàng hoá;

+ Hợp đồng dịch vụ.

Trên đây là toàn bộ nội dung mà Công ty Luật DFC gửi tới bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về hợp đồng điện tử bạn có thể liên hệ qua hotline 1900.6512 để được luật sư tư vấn trực tiếp, miễn phí.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.