Tư vấn pháp luật về hợp đồng

10:27 - 16/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng mua bán Gas

Hợp đồng mua bán gas là văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức, theo đó bên bán chuyển giao quyền sở hữu tài sản (ở đây là Gas) cho...

Xem thêm

10:04 - 16/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán thuốc

Hợp đồng nguyên tắc mua bán thuốc là văn bản thỏa thuận giữa các bên chủ thể về việc chuyển quyền sở hữu một số thuốc/dược phẩm nhất định của...

Xem thêm

14:29 - 13/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán mỹ phẩm

Hợp đồng mua bán mỹ phẩm là sự thỏa thuận mua bán bằng văn bản của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí, mục...

Xem thêm

14:19 - 13/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán văn phòng phẩm

Hợp đồng mua bán văn phòng phẩm là sự thỏa thuận mua bán bằng văn bản của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí,...

Xem thêm

11:29 - 09/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán nước uống tinh khiết

Hợp đồng mua bán nước uống tinh khiết đang trở nên ngày một phổ biến do nhu cầu tiêu thụ loại mặt hàng này ở trụ sở doanh nghiệp, cơ quan nhà nước là...

Xem thêm

10:35 - 09/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau, chủ thể ký kết có thể linh động áp dụng cho từng loại vật liệu cụ thể....

Xem thêm

10:20 - 09/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán trái cây

Hợp đồng mua bán trái cây như đã khẳng định ở trên có đối tượng thực hiện hợp đồng là trái cây (các loại trái ăn quả). Theo đó, bên bán thực hiện...

Xem thêm

10:09 - 09/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán thiết bị

Hợp đồng mua bán thiết bị được hiểu là một giao dịch dân sự, theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao thiết bị cho bên mua và bên mua có nghĩa vụ thanh...

Xem thêm

09:51 - 09/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán sơn

Hợp đồng mua bán sơn là văn bản do cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức dùng để ghi lại sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên bán sẽ bán một lượng sơn...

Xem thêm

09:36 - 09/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán sim

Hợp đồng mua bán sim là hợp đồng mua bán thường ghi nhận sự chuyển quyền sở hữu giữa những cá nhân với cá nhân hay tổ chức với cá nhân với những sim...

Xem thêm

14:59 - 08/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán nợ

Hợp đồng mua bán nợ như đã khẳng định ở trên có đối tượng thực hiện hợp đồng là các khoản nợ của bên thứ ba. Theo đó, bên bán thực hiện việc...

Xem thêm

14:32 - 08/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán ruộng đất

Hợp đồng mua bán ruộng đất (hay chính xác hơn là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng ruộng đất) được hiểu là một giao dịch dân sự, theo đó bên...

Xem thêm