Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Luật Sư: Lê Minh Công

10:35 - 09/04/2021

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau, chủ thể ký kết có thể linh động áp dụng cho từng loại vật liệu cụ thể. Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng mới nhất hiện nay.

Xem thêm: Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng tại DFC

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán vật liệu xây dựngHướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

*Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Sau đây, Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thông qua Tổng đài 1900.6512 sẽ hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng mới nhất hiện nay như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số:.....................

Công trình:
Địa điểm:

Hôm nay, ngày   tháng   năm         ,  tại         , chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (Bên A)

- Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………….....

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………...

- Điện thoại: ……………………….….  Fax: …………………………………….

- Tài khoản số: ……………………………………………………………….......

- Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………...

- Đại diện là: …………………………………………………………………………...

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………...

- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …… ngày …. tháng ….. năm …….

- Do ……………………….. chức vụ ………………… ký.

BÊN MUA (Bên B)

- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………...

- Điện thoại: ……………………...….  Fax: …………………………………………….

- Tài khoản số: ……………………………………………………………………….......

- Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………...

- Đại diện là: ……………………………………………………………...

- Chức vụ: ……………………………………………………………………...

- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……… ngày …. tháng ….. năm …….

- Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.

Sau khi thoả thuận hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng phục vụ công trình “..................................................”  với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung và giá trị hợp đồng

Bên A đồng ý mua, Bên B đồng ý cung cấp vật tư vật liệu xây dựng cho công trình: “............”. Chi tiết như sau:

STT Nội dung công việcĐơn vịKhối lượngĐơn giá (VNĐ)Thành tiền (VNĐ)Ghi chú
1      
2      
 Cộng trước thuế     
 Thuế VAT 10%     
 Tổng cộng sau thuế      

(Bằng chữ:                                                                               )./.

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình.

- Khối lượng và đơn giá trên chỉ là tạm tính, giá trị thanh toán căn cứ vào khối lượng thực tế giao nhận giữa hai bên.

- Đơn giá trên là đơn giá tại thời điểm thống nhất ký kết hợp đồng. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu có sự biến động về giá do thị trường thì hai bên cùng bàn bạc, thương thảo thống nhất và điều chỉnh. 

Điều 2: Thời gian, địa điểm và chất lượng hàng hóa.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hoá được giao tại chân công trình của bên A

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 05-07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên A

- Phương thức giao nhận:  Kiểm nhận cụ thể số lượng, quy cách hàng.

- Khi giao hàng bên B phải xuất trình và cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng hàng hoá (bản gốc hoặc bản công chứng) và các tài liệu quản lý chất lượng khác cho bên A.

- Hàng hóa đảm bảo mới 100%, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu thiết kế và TCVN hiện hành.

Điều 3: Thanh toán.

3.1 Hình thức thanh toán : Chuyển khoản 

Bên A chỉ thanh toán khi đơn đặt hàng có xác nhận của đại diện Bên A.

3.2 Thanh toán

- Tương ứng với giá trị của mỗi đơn hàng, Bên B sẽ gửi cho Bên A một bảo lãnh tạm ứng do Ngân hàng Bên B mở tài khoản phát hành có giá trị bằng 100% giá trị đơn hàng và Bên A sẽ chuyển trước cho Bên B toàn bộ số tiền bằng số tiền bảo lãnh của Bên B.

- Sau khi Bên A nhận đủ hàng đảm bảo chất lượng có xác nhận của Ban chỉ huy công trường của Bên A và Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán của Bên B, Bên B sẽ được khấu trừ tối đa 100% tiền tạm ứng. Số tiền tạm ứng được khấu trừ sẽ được thể hiện chi tiết trong Biên bản đối chiếu công nợ giữa hai Bên.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

+ Công văn đề nghị thanh toán;

+ Hoá đơn GTGT theo đúng quy định của pháp luật;

+ Biên bản giao nhận hàng hoá;

+ Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị thanh toán

+ Đối chiếu công nợ

+ Chứng chỉ chất lượng sản phẩm.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên:

4.1. Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- Đảm bảo mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho bên B giao hàng;

- Thanh toán cho bên B theo điều 3 của hợp đồng;

- Thông báo cho bên B thời gian, số lượng hàng hoá cần cung cấp bằng điện thoại, fax hoặc bằng văn bản.

- Có quyền từ chối nhận hàng khi bên B giao hàng không đúng thời gian, chủng loại và chất lượng hoàng hoá không đảm bảo;

  - Có trách nhiệm kiểm nhận chủng loại, số lượng, chất lượng hàng hoá tại chỗ và ký phiếu giao nhận hàng hoá.

4.2. Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Cung cấp vật tư đúng qui cách chất lượng, số lượng chủng loại, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nhãn hiệu của nhà sản xuất theo đúng hợp đồng đã ký.

- Giao hàng đúng thời hạn theo điều 2 của Hợp đồng.

- Nhận lại các sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo như đơn đặt hàng và chịu tất cả chi phí phát sinh.

- Cung cấp cho Bên A đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo đúng quy định của Pháp Luật.

- Chịu trách nhiệm về an ninh, ATLĐ về người, phương tiện và người thứ 3 trong quá trình vận chuyển vật liệu vào công trường.

Điều 5: Cam kết chung.

- Hai bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng.

- Các văn bản, phụ lục Hợp đồng được người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp ký gửi trực tiếp hoặc qua Fax đều có giá trị pháp lý như nhau.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có những biến động, thay đổi lớn thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất trên tinh thần hợp tác và bổ sung bằng văn bản phụ lục hợp đồng.

- Trường hợp có sự bất đồng về ý kiến hoặc tranh chấp giữa hai bên liên quan tới hợp đồng mà hai bên không thể thống nhất thì sẽ mời Toà án kinh tế Thành phố Hà Nội là cơ quan giải quyết, phán quyết của toà án là ý kiến cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện, án phí do bên có lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực sau khi đại diện hợp pháp hai bên ký kết và hết hiệu lực khi hai bên hoàn tất nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng này. Tất cả những sửa đổi trong nội dung hợp đồng chỉ có giá trị khi có sự đồng ý của cả hai bên và phải thực hiện bằng văn bản.

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

  

Trên đây là toàn bộ thông tin về Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, để sử dụng Dịch vụ soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng vui lòng để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tới Hotline 19006512 hoặc Email: luatsudfc@gmail.com để được tư vấn. Xin cảm ơn!

Bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc thiết kế

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc thi công xây dựng

Tư vấn khi vi phạm tiến độ, chất lượng trong thi công công trình

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.