Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc thiết kế

Luật Sư: Lê Minh Công

15:00 - 23/03/2021

Hợp đồng Thiết kế hay còn gọi là Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering - Construction viết tắt là EC) đây là dạng là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế (vẽ-phối cảnh) và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng nguyên tắc thiết kế và thi công xây dựng công trình là hợp đồng mang tính chất cơ bản bao gồm các nội dung chính về thiết kế và thi công xây dựng tất cả các công trình hoặc của một dự án đầu tư xây dựng (Điểm d Khoản 1 Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP).

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc thiết kế
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc thiết kế

Mẫu hợp đồng nguyên tắc thiết kế là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc tư vấn và thiết kế kiến trúc của công trình xây dựng. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung tư vấn và thiết kế kiến trúc cho công trình, khi khách hàng muốn thuê một đơn vị thiết kế và thi công công trình, nội thất của gia đình cần nhất định phải có bản hợp đồng thiết kế để đảm bảo mọi thứ đều được lên bản vẽ trước đó. Khách hàng có thể lựa chọn hợp đồng nguyên tắc thiết kế để ký kết trước đó nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của hai bên trước khi tiến tới ký kết hợp đồng kinh tế. Trong hợp đồng nguyên tắc, các bên thường chỉ quy định những vấn đề chung nên Hợp đồng nguyên tắc thường được xem như 01 loại hợp đồng khung hay biên bản ghi nhớ giữa các bên.

Trong bài viết ngày hôm nay Luật sư DFC xin cung cấp cho bạn đọc mẫu hợp đồng nguyên tắc thiết kế với những điều khoản chúng tôi cho là cần thiết trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên để bạn đọc có thể tham khảo hoặc sử dụng trong thực tiễn. Trường hợp bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp liên quan đến loại hợp đồng vui lòng liên hệ về tổng đài 19006512 để được chuyên viên tư vấn của chúng tôi giải đáp trực tiếp.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

……….., ngày…. tháng…. năm…..  

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG DỰ ÁN :
GÓI THẦU SỐ: ……

Các Căn cứ:

Luật xây dựng số: … của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày …/…/…;

Nghị định số …/NĐ-CP ngày …/…/2… của Chỉnh phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Hồ sơ mời thầu Gói thầu số ….. (Bao gồm công việc thiết kế bản vẽ thi công) do ……… làm Chủ đầu tư,

Xét nhu cầu năng lực các bên tham gia dự án.

Hôm nay, ngày ….. tháng ..... năm…, chúng tôi gồm:

1. ĐẠI DIỆN BÊN A: CÔNG TY A

- Ông : 

- Chức vụ : Giám đốc Công ty

- Địa chỉ : ...............................................................................................................................

- Điện thoại : .........................................................................................................................

- Fax : ....................................................................................................................................

- Mã số thuế : ..........................................................................................................................

- Tài khoản :............................................................................................................................

- Tại :......................................................................................................................................

2. ĐẠI DIỆN BÊN B: CÔNG TY B

- Ông : Nguyễn Văn B............................................................................................................

- Chức vụ : Giám đốc Công ty.................................................................................................

- Địa chỉ : ...............................................................................................................................

- Điện thoại : ..........................................................................................................................

- Fax : .....................................................................................................................................

- Mã số thuế : ..........................................................................................................................

- Tài khoản : ...........................................................................................................................

- Tại :......................................................................................................................................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc khảo sát thiết kế BVTC thầu Gói thầu số …….. (Bao gồm công việc thiết kế bản vẽ thi công).

Điều 1. Nội dung công việc

Nếu trúng thầu, bên A giao cho bên B thực hiện toàn bộ công tác khảo sát thiết kế BVTC gói thầu nói trên.

Điều 2. Thời gian thực hiện và hồ sơ giao nộp

- Thời gian thực hiện và số lượng hồ sơ giao nộp theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư đối với gói thầu

Điều 3. Giá trị thực hiện hợp đồng và phương thức thanh toán

Giá trị hợp đồng được tính cụ thể khi ký hợp đồng chính thức.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Điều 4. Trách nhiệm của mỗi bên:

1. Trách nhiệm của bên A:

- Cung cấp tài liệu, số liệu, các văn bản pháp lý cần thiết cho bên B.

- Giao chỉ giới và mốc cao độ công trình.

- Trình duyệt hồ sơ công trình.

- Thanh toán cho bên B theo giá trị hợp đồng được thoả thuận.

2. Trách nhiệm của bên B:

- Lập hồ sơ thiết kế BVTC theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án, yêu cầu của TVGS và Chủ đầu tư.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung và khối lượng của hồ sơ thiết kế BVTC theo đúng quy định hiện hành.

- Đảm bảo thực hiện tiến độ hợp đồng theo thoả thuận. Cung cấp các tài liệu thiết kế đúng thời hạn, chịu trách nhiệm bổ sung, sửa chữa hoặc lập lại thiết kế cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trình bày bảo vệ thiết kế trong quá trình thẩm định và xét duyệt với cơ quan chức năng có thẩm quyền, sửa chữa hồ sơ theo văn bản duyệt, giao hồ sơ cho bên A đầy đủ số lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký.

- Cử cán bộ có trình độ, năng lực thực hiện quyền giám sát tác giả trong quá trình thi công theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản đã ghi thoả thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi hai bên sẽ thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc giải quyết để thực hiện tốt hợp đồng. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa vấn đề ra phân xử theo pháp luật hiện hành.

- Hợp đồng nguyên tắc này là cơ sở để ký kết hợp đồng chính thức.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản có giá trị Pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, đóng vào Hồ dự thầu 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.