TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

13:33 - 16/05/2021

Tìm hiểu về thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa - Luật sư DFC

Thanh lý hợp đồng là việc các bên ghi nhận những nội dung của hợp đồng đã được hoàn tất và những nội dung chưa được hoàn tất, đồng thời xác nhận...

Xem thêm

23:53 - 15/05/2021

9 lưu ý khi soạn thảo hợp đồng, không nên bỏ qua!

Hợp đồng không chỉ là văn bản ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên mà còn là căn cứ để giải quyết tranh chấp về sau. Vì vậy, bạn cần nắm...

Xem thêm

20:00 - 15/05/2021

Luật pháp về Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Khi hai bên ký kết hợp đồng, trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra thiệt hại, có thể yêu cầu bên gây thiệt hại bồi thường thiệt hại đã gây ra...

Xem thêm

09:24 - 14/05/2021

Tư vấn: Mẫu đơn phong tỏa tài khoản để đảm bảo thi hành án

Vừa qua chúng tôi có nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề "Đề nghị phong tỏa tài khoản" từ phía bạn đọc, qua nghiên cứu chúng tôi cũng đã...

Xem thêm

21:55 - 12/05/2021

Hợp đồng điện tử là gì? Các loại hợp đồng lao động điện tử thông dụng

Ngày nay, hợp đồng thường dùng để chỉ văn bản chứa đựng nội dung của sự thỏa thuận. Hợp đồng có nhiều hình thức, tuy nhiên có 2 dạng phổ biến là...

Xem thêm

14:22 - 12/05/2021

Giấy phép quá cảnh hàng hóa và thủ tục xin cấp giấy phép

Quá cảnh là một hình thức thường diễn ra phổ biến trong quy định của pháp luật hiện nay về thương mại giao dịch. Vậy giấy phép cảnh hàng hóa là gì?...

Xem thêm

11:31 - 12/05/2021

Thủ tục thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

Giám định thương mại là hoạt động cho phép thương nhân xác định tình trạng thực tế của hàng hóa và kết quả cung ứng dịch vụ yêu cầu. Vậy nếu cần...

Xem thêm

10:51 - 12/05/2021

Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế

Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế là mẫu biên bản được lập ra khi giữa hai bên có sự thương thảo về bản hợp đồng giữa bên giao thầu...

Xem thêm

08:57 - 12/05/2021

Chủ thể của hợp đồng dân sự, thương mại, mua bán hàng hóa

Để một giao dịch dân sự phát sinh hiệu lực, ràng buộc các bên thực hiện thì chủ thể là điều kiện cần để xác định hiệu lực của giao dịch đó. Theo...

Xem thêm

00:42 - 12/05/2021

Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định Pháp luật

Đây là một trong các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam về cạnh tranh. Vậy các lạm dụng vị trí độc quyền là gì? Các hành vi lạm dụng...

Xem thêm

22:53 - 11/05/2021

Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế - Luật sư DFC

Thương mại là một hoạt động kinh tế vô cùng sôi động hiện nay với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập hóa. Khi thực hiện các giao dịch thương mại, đặc...

Xem thêm

10:58 - 11/05/2021

Những quy định về đơn đặt hàng, mẫu đơn đặt hàng mới nhất

Đơn đặt hàng là một hình thức đơn từ nhằm thể hiện ý chí của một bên trong giai đoạn đàm phán, ký kết hợp đồng giao dịch hàng hóa. Vậy pháp luật...

Xem thêm