Tư vấn mẫu đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp

Luật Sư: Lê Minh Công

08:27 - 18/05/2021

Hiện nay khi khởi kiện một doanh nghiệp đối với một tranh chấp ra tòa án nhân dân có thẩm quyền, tòa án thường yêu cầu người khởi kiện cung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của người bị kiện với nội dung xác nhận doanh nghiệp bị kiện vẫn còn hoạt động và có trụ sở tại nơi người khởi kiện nộp đơn cho tòa án. Vậy mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp này như thế nào mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Công ty luật DFC.

*Nội dung tư vấn

  • Nơi gửi đơn

Sở kế hoạch đầu tư nơi người bị yêu cầu cung cấp thông tin có trụ sở

  • Nội dung đơn

- Quốc hiệu tiêu ngữ;

- Chủ thể nhận đơn đề nghị;

- Lý do của việc đề nghị cung cấp;

- Thông tin của doanh nghiệp bị đề nghị cung cấp thông tin cần sở kế hoạch cung cấp thông tin;

- Thông tin cần sở kế hoạch cung cấp.

*Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY……………….                     CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:……/2020                                              ……, ngày …. tháng … năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v Cung cấp thông tin doanh nghiệp

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Phố………….

           Hiện nay, Công ty chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện Công ty …………… tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền đối với tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng kinh tế ký giữa Công ty …………… và công ty…………….

           Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp cũng như đảm bảo cho việc khởi kiện đúng quy định của pháp luật, bằng văn bản này, chúng tôi kính đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố……..cung cấp cho Chúng tôi thông tin về doanh nghiệp đối với Công ty:

Công ty ............. (Mã số doanh nghiệp:);

- Địa chỉ: ..............

- Người đại diện theo pháp luật: Ông .......................

- Chức vụ: ...........................

Cụ thể thông tin chúng tôi đề nghị Quý cơ quan cung cấp: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thời điểm hiện tại đối ........................

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin trên đúng với mục đích yêu cầu.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý cơ quan!

                                Nơi nhận:

                           - Như kính gửi;                                                                                                                    CÔNG TY ………

                           - Tòa án;

                           - Lưu: “VT”.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Công ty luật TNHH Tư vấn Thu nợ DFC. Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào muốn được tư vấn, hỗ trợ, tìm hiểu thêm vui lòng kết nối đến số 19006512 hoặc gửi thư đến địa chỉ luatsudfc@gmail.com để được trợ giúp.

Bài viết liên quan: 

Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mới nhất

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.