Vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng

Luật sư DFC

08:43 - 03/09/2021

Vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?: "Chào LUATSUDFC, tôi đang muốn thành lập Công ty xây dựng nhưng chưa nắm rõ số vốn bắt buộc phải góp là bao nhiêu?. Mong luật sư giải đáp giúp tôi!"

>> Download mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh mới nhất 2021

Vốn điều lệ thành lập công ty xây dựngTư vấn thành lập doanh nghiệp miến phí: 1900.6512

Cảm ơn Anh Quân đã liên hệ Luật sư DFC, với yêu cầu của anh, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

“Vốn pháp định” có thể hiểu là khoản vốn điều lệ tối thiểu bắt buộc để kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện (giấy phép con). Do anh không cung cấp chính xác mã ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp dự định thành lập. Do vậy, căn cứ vào các mã ngành liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đa số các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng không yêu cầu về vốn pháp định. Do vậy khi anh mở công ty xây dựng, anh và các thành viên hoặc cổ đông khác (nếu có) có thể tự mình quyết định vốn điều lệ thành lập Công ty.

Tài sản góp vốn

Anh và các thành viên hoặc cổ đông khác (nếu có) có thể thực hiện góp vốn bằng các tài sản sau:

Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, khi ông và các thành viên, cổ đông khác (nếu có) phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty theo quy định sau đây:

- Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất đó cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải nộp lệ phí trước bạ;

- Đối với tài sản không có đăng ký quyền sở hữu thì việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc bàn giao tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp thực hiện qua tài khoản.

- Phần vốn góp chỉ được coi là thanh toán khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển giao cho công ty.

- Tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

- Việc thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, nhận cổ tức, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải được thực hiện qua tài khoản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Pháp luật về quản lý ngoại hối, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và các hình thức không dùng tiền mặt khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư DFC đối với yêu cầu của anh.

Bài viết liên quan:

thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần

Cách phân chia lợi nhuận trong Công ty TNHH 

Thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn?

Luật sư DFC

Luật sư DFC