Chi tiết về thủ tục ngừng kinh doanh hộ cá thể

Luật Sư: Lê Minh Công

10:45 - 29/04/2021

Khi kinh doanh không hiệu quả, chủ hộ kinh doanh có thể làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Sau đây, Luật sư DFC sẽ tư vấn và làm rõ về thủ tục ngừng kinh doanh hộ cá thể như sau.

Xem thêm: Tư vấn Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Chi tiết về thủ tục ngừng kinh doanh hộ cá thể
Chi tiết về thủ tục ngừng kinh doanh hộ cá thể

1. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các bước thực hiện thủ tục ngừng kinh doanh hộ cá thể

Bước 1: Hộ kinh doanh làm hồ sơ chấm dứt mã số thuế nơi hộ kinh doanh đặt địa điểm

*Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có)..."

*Về việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả đối với hộ kinh doanh:

- Sau hai ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của hộ kinh doanh, cơ quan thuế sẽ ban hành Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động kinh doanh và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này cho người nộp thuế. Đồng thời thay đổi trạng thái của người nộp thuế thành trạng thái "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

- Phối hợp với cơ quan thuế quản lý thu nơi người nộp thuế có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước để quyết toán nghĩa vụ của người nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý thu (nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thực hiện nghĩa vụ thuế , hóa đơn và xử lý số thuế nộp thừa, thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ (nếu có), xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

- Khi hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế ra thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC  đối với hoạt động kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Bước 2: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo mẫu).

Sau 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ban hành giấy xác nhận chấm dứt hộ kinh doanh.

3. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

TÊN HỘ KINH DOANH
-------
Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày …… tháng …… năm …… 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ……………

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………………………..

Cấp lần đầu ngày: …/ …/ …… tại: ……………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/ .../ …… tại: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………………….

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ……………………………….

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày ……/ ……/ ……………………...

Hộ kinh doanh cam kết:

- Đã thanh toán đầy đủ/thỏa thuận với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Luật sư DFC về thủ tục ngừng kinh doanh hộ cá thể. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục này hãy liên hệ đến chúng tôi, DFC luôn sẵn sàng giải đáp và tháo gỡ mọi vướng mắc của bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Quý khách hàng muốn được tư vấn, hỗ trợ, tìm hiểu thêm vui lòng kết nối đến số 19006512 hoặc gửi thư đến địa chỉ luatsudfc@gmail.com để được trợ giúp.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.