Tư vấn Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Luật Sư: Lê Minh Công

14:25 - 14/04/2021

Tạm ngừng kinh doanh là một thủ tục được tiến hành khi doanh nghiệp, công ty, hộ kinh doanh có nhu cầu. Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 xin gửi đến bạn trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể cá thể theo quy định mới nhất của pháp luật doanh nghiệp hiện hành như sau.

Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể
Tư vấn Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể - 19006512

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn

1. Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể cá thể, Quý Khách hàng cần chuẩn bị 01 bản thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh theo Phụ lục số III-4 của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch …………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:……………………………………….

Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ……………………………………………

Địa điểm kinh doanh:………………………………………………………

Điện thoại:…………………… Fax (nếu có):……………………………

Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):……………………

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: …………………………………………………………..

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày……….. tháng ……… năm ……………..

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……… năm ……………..

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

 

 

2. Trình tự thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể cá thể

Cơ quan thực hiện tiếp nhận và giải quyết: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, thì phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý, ít nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc và cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh đó.

Trên đây là nội dung của Công ty Luật DFC về nội dung thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài 19006512 để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.