Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Luật Sư: Lê Minh Công

09:50 - 29/04/2021

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển, đi du lịch của hàng khách, hiện nay thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng khách đã được đơn giản hóa hơn và thời gian được rút ngắn hơn. Tuy nhiên để được kinh doanh vận tải hàng khách thì vẫn phải đáp ứng được các điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục để xin giấy phép kinh doanh vận tải. Trong bài viết dưới đây, Luật sư DFC sẽ hướng dẫn bạn hoàn tất những thủ tục trên.

Xem thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

1. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô là gì?

Theo quy định tại Điều 64 Luật An toàn giao thông năm 2008, hoạt động vận tải đường bộ bao gồm hoạt động kinh doanh vận tải không kinh doanh và hoạt động kinh doanh vận tải kinh doanh đường bộ. Kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật.

Kinh doanh vận tải đường bộ bao gồm kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh vận tải hàng hóa. Kinh doanh vận tải hàng khách là việc sử dụng phương tiện vận tải để chuyên chở người, hàng khách trên đường bộ, đường sắt... và đều nhằm mục đích sinh lời.

Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ phải phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải đường bộ và mạng lưới tuyến vận tải. 

2. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Kinh doanh vận tải là nghành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì thế để được thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách thì cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh thì mới được cấp phép. Hiện nay điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải được quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

a/ Đối tượng được cấp giấy phép kinh doanh vận tải

- Doanh nghiệp;

- Hợp tác xã, liên hợp tác xã;

- Hộ kinh doanh.

b/ Điều kiện để được kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

- Phải tiến hành đăng ký kinh doanh;

- Phương tiện vận tải phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định;

- Người điều khiển phương tiện phải có trình độ trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên và có thời gian tham gia quản lý vận tải tại công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải ít nhất 03 năm;

- Có chỗ để xe theo quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng, niên hạn sử dụng xe phù hợp;

- Có đủ số lượng phương tiện vận tải thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được quyền sử dụng hợp pháp khi thuê xe.

- Trường hợp xe ô tô là phương tiện thuộc sở hữu của hợp tác xã thì phải có cam kết kinh tế giữa hợp tác xã và xã viên, trong đó quy định quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của hợp tác xã đối với phương tiện vận tải do hợp tác xã làm chủ.

c/ Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

- Phương tiện vận tải hành khách phải thuộc sở hữu, sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định phải có sức chứa từ 9 chỗ ngồi trở lên (kể cả người lái xe) và có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (kể từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động tuyến có cự ly trên 300 km có thời hạn không quá 20 năm (kể từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến có cự ly từ 300 km trở xuống;

- Xe ô tô kinh doanh vận tải bằng xe buýt có niên hạn sử dụng không quá 20 năm (kể từ năm sản xuất);

- Xe taxi có sức chứa dưới 09 chỗ ngồi (kể cả người lái) và niên hạn sử dụng không quá 12 năm (kể từ năm sản xuất); Không sử dụng xe cải tạo từ xe từ 09 chỗ trở lên thành xe dưới 09 chỗ (kể cả người lái) hoặc các loại xe có kích thước, kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ trở lên. vận tải hành khách bằng xe taxi;

- Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (kể từ năm sản xuất). Ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (kể từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động theo hành trình có cự ly trên 300 km, thời hạn sử dụng không quá 20 năm (kể từ năm sản xuất) đối với xe hành trình có cự ly từ 300 km trở xuống.

- Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch và xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng dưới 09 chỗ ngồi (kể cả người lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng trên 12 năm (kể từ năm sản xuất).

- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe từ 09 chỗ trở lên, kể cả người lái) phải được lắp đặt camera để đảm bảo ghi lại và lưu giữ hình ảnh của lái xe trong quá trình giao hàng. thông tin. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cảnh sát, thanh tra giao thông và cơ quan cấp phép, đảm bảo việc giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe như sau:

+ Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động theo hành trình có cự ly đến 500 km;

+ Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động theo hành trình có cự ly đến 500 km.

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

d/ Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê xe bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác. kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên thì phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều khiển xe ô tô do xã viên làm chủ.

- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, đầu kéo phải được lắp đặt camera để đảm bảo ghi lại và lưu giữ hình ảnh của lái xe trong quá trình giao hàng. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cảnh sát, thanh tra giao thông và cơ quan cấp phép, đảm bảo việc giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe như sau:

+ Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động theo hành trình có cự ly đến 500 km;

+ Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động theo hành trình có cự ly đến 500 km.

3. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải

a/ Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b/ Trình tự thực hiện

*Nộp hồ sơ:

Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải.

*Giải quyết thủ tục:

- Trường hợp văn bản cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho đơn vị sự nghiệp. vận chuyển trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép kinh doanh, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

c/ Thời gian giải quyết thủ tục

Thời gian để cấp giấy phép kinh doanh vận tải là 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

d/ Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

 TÊN ĐƠN VỊ KDVT: ………
-------
Số: ……….../……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày……tháng……năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)

GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BNG XE Ô TÔ

Kính gửi: Sở GTVT………………..

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:...................................................................................

2. Tên giadịch quốc tế (nếu có):.................................................................................

3. Địa chỉ trụ s:...........................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): .................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số: ………………… do…………… cấp ngày……tháng……..năm.............; Mã số thuế: .............................................................

6. Người điều hành hoạt động vận tải: (họ tên, số chứng minh thư nhân dân; trình độ, chuyên ngành đào tạo).

7. Người đại diện theo pháp luật:

8. Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: Tổng số vị trí đỗ xe...(ghi rõ địa điểm, diện tích của từng vị trí).

9. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

10. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình: Tuyến cố định, xe buýt, xe taxi)

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá xếp hạng, đơn vị chúng tôi đăng ký hạng chất lượng dịch vụ vận tải của đơn vị theo Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đưng bộ Việt Nam ban hành (hoặc theo Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của đơn vị xây dựng và công b) như sau:

- Đơn vị đạt hạng: .... (trường hợp Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị xây dựng phải ghi rõ tương đương hạng nào của Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành).

11. Màsơn đặc trưng của xe buýt:……………..(áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấphép kinh doanh vận tải theo loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt).

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

e/ Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

CƠ QUAN CẤP PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY PHÉP

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Số:…………… Cấp lần thứ:……….

(Cấp lần đầu: Số……ngày…..tháng….năm…….nơi cấp............)

Cấp cho đơn vị:.........................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Số điện thoại: ...........................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số …...................... ngày…….tháng……..năm………cơ quan cấp ………………………………………...

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………….

Được phép kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ô tô:

 .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

…….., ngày....tháng...năm...

Cơ quan cấp phép
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Trên đây là toàn bộ điều kiện,thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải mà Luật sư DFC đã biên soạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 19006512 hoặc để lại thông tin bên dưới để được tư vấn. Xin cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.