Thủ tục hành chính về nhà đất và Cấp sổ

16:45 - 11/12/2019

Đất khai hoang là gì và điều kiện cấp Sổ đỏ

  Vậy đất khai hoang là gì? Cần phân biệt đất khai hoang và lấn chiếm? Điều kiện về cấp Sổ đỏ cho đất khai hoang theo quy định của Luật đất đai khai...

Xem thêm

09:31 - 10/12/2019

Quy định thủ tục và điệu kiện để được cấp sổ đỏ mới nhất

Vậy quy định về cấp Sổ đỏ, điều kiện được cấp Sổ đỏ và thủ tục để được cấp Sổ đỏ,luật cấp sổ đỏ mới nhất năm 2019 như thế nào?...

Xem thêm

09:14 - 02/12/2019

Đất đại sử dụng từ năm 1980 có được cấp sổ đỏ

  đó là đất đai sử dụng từ năm 1980 được cấp sổ đỏ không theo luật đất đai năm 1980, mong từ đó phần nào đem lại ý nghĩa, giúp ích cho bạn đọc!

Xem thêm

11:06 - 29/11/2019

Luật đất đai 2014 sửa đổi bổ sung về cấp sổ đỏ

  Luật đất đai 2014 có gì mới, hay đi tìm hiểu luật đất đai 2014 là một trong những vấn đề nhiều người quan tâm, đặc biệt là vấn đề liên quan đến...

Xem thêm