Điều kiện và thủ tục đăng ký nhận con ngoài giá thú

Luật Sư: Lê Minh Công

11:32 - 11/01/2020

Pháp luật hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay quy định nguyên tắc chung sống một vợ, một chồng. Đây là quan hệ hôn nhân tốt đẹp, thể hiện nền dân chủ và công bằng trong xã hội giữa vợ và chồng ở Việt Nam. Tuy nhiên, hôn nhân không phải lúc nào cũng hạnh phúc mà thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn không đáng có, điều này làm cho tình cảm giữa hai người xói mòn. Một trong những hậu quả mà mâu thuẫn ấy chính là vấn đề ngoại tình và dẫn đến vợ hoặc chồng có con riêng (tức con ngoài giá thú). Vậy trong trường hợp có con ngoài giá thú, cần đáp ứng những điều kiện và quy định nhận con ngoài giá thú nào? Thủ tục nhận con ngoài giá thú? Tờ khai nhận con ngoài giá thú bao gồm những nội dung nào? Chúng tôi – Đội ngũ Chuyên viên pháp lý của Công ty tư vấn Luật DFC xin gửi đến bạn bài viết sau đây:

Bài viết liên quan:

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Luật Hộ tịch năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch.

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện và quy định về nhận con ngoài giá thú?

Điều kiện và quy định về nhận con ngoài giá thú tại Điều 91 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 ở hiện hành ở nước ta thì cha hoặc mẹ đẻ có quyền nhận con riêng – tức con ngoài giá thú của mình kể cả trong trường hợp con riêng mất. Trường hợp người đang có vợ hoặc chồng thực hiện việc nhận con ngoài giá thú thì việc nhận con không cần có sự đồng ý của người còn lại.

thủ tục nuôi con ngoài giã thú

Trong trường hợp điều kiện nhận con ngoài giá thú của mình thì cha hoặc mẹ đẻ của con ngoài giá thú cần xuất trình những tài liệu chứng cứ để chứng minh con ngoài giá thú ấy là con của mình bao gồm các giấy tờ có dấu của Cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp mà nổi bật và phổ biến trong số đó là giấy tờ có nội dung xét nghiệm ADN giữa con ngoài giá thú với cha hoặc mẹ đẻ có nhu cầu nhận con của mình. 

Luật Hộ tịch năm 2014 hiện hành quy định cụ thể tại Điều 24 và Điều 43 thì thẩm quyền xác nhận cha, mẹ, con được xác định như sau:

 • Tại Điều 24 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp xã) như sau: Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con;
 • Tại Điều 43 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố nhân dân thuộc tỉnh hoặc tương đương (sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp huyện) như sau: 
 • Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là con ngoài giá thú của bố hoặc mẹ đẻ xác nhận việc cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; 
 • Ủy ban Nhân dân cấp huyện xác nhận việc nhận con ngoài giá thú giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; 
 • Ủy ban Nhân dân cấp huyện giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; 
 • Ủy ban Nhân dân cấp huyện xác nhận việc nhận con ngoài giá thú giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; 
 • Ủy ban Nhân dân cấp huyện xác nhận việc nhận con ngoài giá thú giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

2. Thủ tục đăng ký nhận con ngoài giá thú

2.1. Thủ tục về hồ sơ

Để thực hiện việc cha hoặc mẹ thủ tục nhận con ngoài giá thú của mình thì cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ sau đây:

 • Mẫu đơn khai nhận việc thủ tục nhận con ngoài giá thú (theo mẫu được cung cấp bởi Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận);
 • Căn cứ theo quy định hướng dẫn cụ thể được ghi nhận tại Điều 11 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP thì các giấy tờ và chứng cứ để chứng minh việc liên quan thể hiện quan hệ giữa cha hoặc mẹ đẻ có nhu cầu nhận con ngoài giá thú với người được nhận con ngoài giá thú của mình;
 • Các văn bản của Cơ quan Y tế có thẩm quyền; Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc giám định trong nước hoặc nước ngoài nhằm xác định quan hệ cha con hoặc mẹ con giữa con ngoài giá thú với cha hoặc mẹ đẻ có nhu cầu nhận con;
 • Các văn bản hoặc tài liệu có liên quan sau đây: thư từ, phim ảnh, băng đĩa, đồ dùng, vật dụng hoặc chứng cứ khác nhằm chứng minh mối quan hệ giữa cha con hoặc quan hệ mẹ con;
 • Cha hoặc mẹ có các văn bản cam đoan về việc trẻ em là con chung của hai người; trong giấy cam đoan có ít nhất hai người thân thích của cha và mẹ làm chứng tiến hành ký tên trong văn bản cam đoan ấy.

2.2. Trình tự và thủ tục thực hiện 

Sau khi hoàn tất hồ sơ và thực hiện việc nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận, thì khi thực hiện các thủ tục thì người yêu cầu phải xuất trình chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền cấp có giá trị tương đương.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ những giấy tờ nêu trên thì khi người yêu cầu việc xác nhận con ngoài giá thú đã nộp đủ các loại giấy tờ nêu trên thì trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp xảy ra thì sẽ cấp trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải tiến hành xác minh và kiểm tra lại thì thời hạn kéo dài không quá 05 ngày làm việc.

3. Mẫu tờ khai nhận con ngoài giá thú

Đội ngũ Chuyên viên tư cấn pháp lý của Công ty TNHH Luật DFC xin cung cấp mẫu tờ khai nhận con ngoài giá thú trong những quy định của pháp luật hiện hành thì cần đáp ứng những nội dung căn bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

TỜ ĐĂNG KÝ KHAI NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân …………………………………

    Họ và tên người yêu cầu: ………………………………………………………

    Sinh: …………………………......

    Dân tộc: ………………………….      Quốc tịch: ……………………………..

    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………..............................

    Số CMTND số: ………………. do Công an tỉnh/thành phố …………… cấp ngày ………………..........

    Quan hệ với người được nhận cha/mẹ/con: bản thân.

    Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

    Họ và tên người yêu cầu: ………………………………………………………

    Sinh: …………………………......

    Dân tộc: ………………………….      Quốc tịch: ……………………………..

    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………..............................

    Giấy tờ tùy thân: …………………………………………………………………

    Là con của người có tên dưới đây:

    Họ và tên người yêu cầu: ………………………………………………………

    Sinh: …………………………......

    Dân tộc: ………………………….      Quốc tịch: ……………………………..

    Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………..............................

    Giấy tờ tùy thân: …………………………………………………………………

    Tôi xin cam đoan những lời nói trên là sự thật. Xin chân thành cảm ơn! 

    Lưu ý: Làm tại Ủy ban Nhân dân ………………………………………………..

                                                                                               

       Người yêu cầu (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

          Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha

      Ý kiến của người được nhận là cha  hoặc mẹ hoặc con

 

 

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.