Những quyền lợi của con ngoài giá thú?

Luật Sư: Lê Minh Công

09:40 - 02/03/2020

Xã hội ngày càng phát triển, đất nước có nhiều đổi mới và thay đổi, đời sống trong người dân ngày càng được cải thiện. Trong hầu hết những quy định của pháp luật hiện hành đều thể hiện tính nhân văn của vấn đề xã hội cần phải giải quyết. Một trong những vấn đề ấy chính là việc con ngoài giá thú  - tức con sinh ra không trong một thời kỳ hôn nhân chính thức nào có được hưởng những quyền lợi gì. Hay nói cách khác, quyền lợi của con ngoài giá thú là gì? Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế, có được chia tài sản hay không? Chúng tôi – Đội ngũ Chuyên viên tư vấn luật hôn nhân gia đình trực tuyến 1900.6512 thuộc Công ty Tư vấn Luật DFC sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này như sau:

những quyền lợi của con ngoài giá thú

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  • Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  • Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  • Luật Hộ tịch năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  • Nghị định 123/2015/NĐ –CP của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung tư vấn

1. Quyền lợi của con ngoài giá thú

Con ngoài giá thú được hiểu là con riêng của được sinh ra không trong một mối quan hệ hôn nhân hợp pháp được pháp luật hiện hành có quy định. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà con ngoài giá thú bị phân biệt đối xử hoặc quyền lợi ít hơn so với con chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó, căn cứ tại Điều 68 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của bố mẹ đều được hưởng những quyền lợi ngang nhau theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự hiện hành và Luật khác có liên quan.

Một số quyền lợi của con ngoài giá thú mà chúng ta có thể điểm qua rất điển hình như sau: quyền được làm giấy khai sinh, quyền được xác định cha – mẹ - con, quyền được giám hộ, quyền được đại diện, quyền được cấp dưỡng….

Việc xác định cha – mẹ - con, làm giấy khai sinh, quyền được đại diện và cấp dưỡng… sẽ tuân theo trình tự và thủ tục của Luật Tố tụng Dân sự hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

2. Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế

Thừa kế của con ngoài giá thú là một trong những quyền lợi của con ngoài giá thú và được xác định là một trong những quyền lợi đặc hữu nhất của họ. Theo đó, trong vấn đề thừa kế thì con ngoài giá thú, con đẻ và con nuôi đều có quyền được hưởng thừa kế.

Vấn đề thừa kế tuân theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành về thừa kế, cụ thể là Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, trong trường hợp người để lại di sản thừa kế mất và có để lại di chúc chỉ định cụ thể con ngoài giá thú được hưởng thì xã hội và cộng đồng sẽ phải tuân theo di nguyện này của người đã khuất (kể cả con đẻ và con nuôi). Trường hợp này, di sản thừa kế sẽ tuân theo và ưu tiên chia di chúc trước.

Trường hợp người để lại di sản thừa kế mất mà không để lại di chúc hoặc sau khi chia theo di chúc mà vẫn còn phần di sản thừa kế không được chỉ định người thừa kế thì sẽ chia theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 651 và Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì con ngoài giá thú được xác định là hàng thừa kế thứ nhất và nếu họ dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi mà mất khả năng lao động thì họ vẫn có quyền được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn! Trân trọng.

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.