Đơn xin trích lục giấy khai sinh | Thủ tục nhanh nhất 2021

Luật Sư: Lê Minh Công

10:12 - 10/06/2021

Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh là mẫu tờ khai được sử dụng khi người dân có nhu cầu trích lục giấy khai sinh tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 gửi đến bạn mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh, bộ mẫu đơn của Công ty như sau:

Xem thêm: Xin trích lục bản sao giấy khai sinh ở đâu?

 Đơn xin trích lục giấy khai sinh | Thủ tục nhanh nhất 2021
Đơn xin trích lục giấy khai sinh | Thủ tục nhanh nhất 2021

1) Thủ tục xin trích lục bản sao giấy khai sinh

Trích lục khai sinh (hộ tịch) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân nhằm chứng minh sự kiện khai sinh (hộ tịch) của cá nhân đó đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 1: Người yêu cầu trích lục khai sinh nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai cấp bản sao trích lục giấy khai sinh (theo mẫu);

- CMND/CCCD/HC còn thời hạn;

- Văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực + văn bản chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục).

Bước 2: Người có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thẩm định và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu trích lục giấy khai sinh nói trên.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy tiếp nhận, ghi rõ ngày giờ trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì người tiếp nhận từ chối hồ sơ bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

 Xem thêm: 

2) Mẫu đơn xin trích lục giấy khai sinh

                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: (1).............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................................................

Nơi cư trú:(2)..............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).....................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ..................................................

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ........................................... cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................  Giới tính: .................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................  Quốc tịch: .....................................

Nơi cư trú: (2)...............................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .......................................................... ...................................................

Số định danh cá nhân (nếu có): .................................. ....................................................

Đã đăng ký tại: (5) .......................................................................................................................

............................................................................................  ngày  ......  tháng ........  năm ........

Theo(6).......................................................... số............... Quyển số: (7).....................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

   Làm tại: ............................... , ngày ......  tháng ......  năm .....

 

                                                                                     Người yêu cầu

                                                                          (Ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

                                                                  ...................................................                                               

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch là cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc như Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

- Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;

- Nếu không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

Ví dụ: SN xx, đường yy, phường zz, thành phố A, tỉnh B.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.

Ví dụ: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường zz, thành phố A, tỉnh B

(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây.

Ví dụ: Giấy khai sinh

(7) Chỉ khai khi biết rõ.

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư DFC cho vấn đề đơn xin trích lục giấy khai sinh. Nếu có thêm bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email: luatsudfc@gmail.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 1900.6512 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết liên quan: 

Thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh khi mất hết giấy tờ

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ là gì?

Việc thay đổi họ tên trong giấy khai sinh được quy định như thế nào?

L.S Lê Minh Công

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.