Mẫu thương thảo hợp đồng xây dựng mới nhất hiện nay

Luật Sư: Lê Minh Công

10:21 - 13/05/2021

Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 gửi đến bạn mẫu thương thảo hợp đồng xây dựng, một hợp đồng nằm trong bộ mẫu hợp đồng của Công ty như sau:

mẫu thương thảo hợp đồng xây dựng mới nhất
Thương thảo hợp đồng xây dựng là gì?

1. Thương thảo hợp đồng xây dựng là gì?

Thương thảo hợp đồng xây dựng xảy ra khi có sự thỏa thuận các điều khoản liên quan đến hợp đồng xây dựng như nội dung hợp đồng, trách nhiệm của hai bên. Thương thảo xây dựng đảm bảo nhất bằng hình thức văn bản.

2. Mẫu thương thảo hợp đồng xây dựng mới nhất hiện nay

Đội ngũ luật sư của Công ty Luật DFC với nhiều năm kinh nghiệm về dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng liên quan đến kinh doanh thương mại, trong đó có các vấn đề liên quan đến thương thảo hợp đồng xây dựng. Vì vậy, với mong muốn phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng để nhằm cung cấp cho Khách hàng những thông tin liên quan cũng như dễ dàng tiếp cận đảm bảo quyền lợi thì chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng mẫu thương thảo hợp đồng xây dựng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
— oOo —

_____, ngày___ tháng___năm___

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

(đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp)

Gói thầu: …… [ghi tên gói thầu]
Số: …………….. / ……………………..

Căn cứ pháp lý: [nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến gói thầu như: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; văn bản phê duyệt dự án, KHLCNT; các văn bản liên quan đến gói thầu…].

Hôm nay, ngày … / … / ………… tại địa chỉ: …………….., chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

BÊN MỜI THẦU: …………….. [ghi tên Bên mời thầu]

Đại diện: ……………..

Chức vụ: ……………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại: …………….. Fax: ……………..

NHÀ THẦU: ……………….. [ghi tên nhà thầu]

Đại diện: ……………..

Chức vụ: ……………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại: …………….. Fax: ……………..

Hai bên đã thương thảo (1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

Thương thảo về nhân sự:

Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;

Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký tên, đóng dấu nếu có)                                                      (ký tên, đóng dấu nếu có)      

 

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào ……………..ngày … / … / …………. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành …….. bản, bên A giữ ……….. bản, bên B giữ………. bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty Luật DFC cho vấn đề “Mẫu thương thảo hợp đồng xây dựng”. Nếu có thêm bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email: luatsudfc@gmail.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 1900.6512 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

LS. Lê Minh Công

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.