Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 6 tháng không?

Luật Sư: Lê Minh Công

11:07 - 24/09/2020

Hợp đồng thời vụ 6 tháng, là một trong những loại hợp đồng thời vụ được sử dụng phổ biến hiện nay. Vậy người lao động được ký hợp đồng thời vụ mấy lần? Người lao động có được người sử dụng đóng bảo hiểm xã hội hay không? Tiền lương theo hợp đồng thời vụ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Công ty Luật DFC sẽ giải đáp các vấn đề trên trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng không?

Hợp đồng thời vụ dưới 6 tháng

1. Hợp đồng thời vụ dưới 6 tháng là gì?

Hợp đồng lao động là hợp đồng giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động và phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện trí và không vi phạm các quy định pháp luật lao động. Hợp đồng thời vụ là một hợp đồng lao động xác định thời hạn và thường được giao kết về các công việc có tính chất không thường xuyên, thời hạn hợp đồng phải dưới 12 tháng. (căn cứ Điều 15, Điều 17 và Điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012).

Như đã phân tích ở trên, ta có thể hiểu hợp đồng thời vụ 6 thánghợp đồng lao động thời vụ giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, có thời hạn 6 tháng.

2. Có thể ký hợp đồng thời vụ 6 tháng mấy lần?

Hiện nay, không có quy định pháp luật nào quy định người sử dụng lao động được giao kết mấy lần với người lao động. Tuy nhiên, nếu người sử dụng dụng lao động cố tình ký hợp đồng thời vụ 6 tháng cho những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục trong thời gian hơn 12 tháng thì người đó có thể bị phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013

3. Người lao động giao kết hợp đồng thời vụ 6 tháng có được đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng tới dưới 12 tháng sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.  Như vậy người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động giao kết hợp đồng thời vụ 6 tháng.

4. Tiền lương theo hợp đồng thời vụ 6 tháng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì tiền lương theo hợp đồng thời vụ 6 tháng cũng thuộc một trong các trường hợp tính thuế thu nhập cá nhân.

Vì vậy, khi giao kết hợp đồng thời vụ 6 tháng sẽ có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân. Tiền thuế này sẽ được tính theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân các có  thể được doanh nghiệp, công ty trừ vào tiền lương hàng tháng mà người lao động được nhận.

5. Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng

Dưới đây là mẫu hợp đồng thời vụ 3 tháng mà Công ty Luật DFC tư vấn cho bạn, nếu có bất cứ thắc mắc về vấn đề pháp lý gì hãy liên hệ tới chúng tôi qua hotline 19006512 để được tư vấn trực tiếp, miễn phí.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ 6 THÁNG

Số: ……………/HĐLĐTV

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………

Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Đại diện cho: CÔNG TY ……………………………………………………………

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………;

Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Số CMND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ……

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

Loại hợp đồng lao động: Thời vụ 6 tháng.

Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. 

Địa điểm làm việc: ……………………………………………………

Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………

Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………

Công việc phải làm: …………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc:

Thời giờ làm việc:  8h/ngày 

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………

b) Mức lương chính hoặc tiền công:  …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: …………………………………………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:  ……………………………………………

k) Chế độ đào tạo: ………………………………………………………………

l) Những thoả thuận khác: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

Nghĩa vụ:

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có). 

2. Quyền hạn:

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...). 

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;

Chấm dứt trước khi thời hạn;

Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 

Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Hợp đồng này làm tại …………………………….. ngày …… tháng …… năm 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

------------------------ 

Trên đây là toàn bộ chi tiết phần tư vấn của Luật sư tư vấn DFC về câu hỏi "Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 6 tháng không?". Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới đội ngũ luật sư của DFC qua Hotline 19006512 để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm: Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng không?

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.