Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng không?

Luật Sư: Lê Minh Công

10:49 - 24/09/2020

Về hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng, nhiều người lao động cho rằng thời gian làm việc dưới 3 tháng không cần làm hợp đồng lao động vì thời hạn hợp đồng quá ngắn. Tuy nhiên, nếu làm hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì làm hợp đồng gì? Nếu không làm thì có được bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động không? Trong bài viết dưới đây Công ty Luật DFC sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc trên.

Xem thêm: Các hình thức và trình tự xử lý kỷ luật lao động

Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng không?

1. Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng là gì?

Căn cứ Điều 15, Điều 17, Điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động về công việc có tính chất không thường xuyên và có thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng là hợp đồng giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, thỏa thuận về quyền, nghĩa vụ của hai bên giao kết hợp đồng lao động, quy định khác về công việc và đặc biệt là thời hạn hợp đồng phải có thời hạn dưới 3 tháng.

2. Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng mấy lần?

Bộ luật lao động 2012 và các văn bản pháp luật lao động khác liên quan không quy định người sử dụng lao động được giao kết mấy lần hợp đồng thời vụ với người lao động. Tuy nhiên theo Điều c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động thì hợp đồng thời vụ phải có thời hạn dưới 12 tháng có tính chất không thường xuyên. Vậy nếu người sử dụng lao động cố tính ký nhiều hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng liên tiếp 4 lần trong một năm thì đã vi phạm Quy định của pháp luật lao động.

Do vậy, người sử dụng lao động có quyền ký nhiều lần hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng nhưng không được ký liên tiếp 4 hợp đồng thời vụ trong một năm.

Xem thêm: Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng không?

3. Mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng

Dưới đây là mẫu hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng mà Công ty Luật DFC tư vấn cho bạn, nếu có bất cứ thắc mắc về vấn đề pháp lý gì hãy liên hệ tới chúng tôi qua hotline 19006512 để được tư vấn trực tiếp, miễn phí:

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ DƯỚI 3 THÁNG

Số: ……………/HĐLĐTV

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ………………………………………………

Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: ………………………………………………………………………

Đại diện cho: CÔNG TY ……………………………………………………

Địa chỉ : …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………;

Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại …………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

Số CMND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

Loại hợp đồng lao động: Thời vụ 3 tháng.

Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. 

Địa điểm làm việc: ……………………………………………………

Chức danh chuyên môn: …………………………………………………

Chức vụ (nếu có): …………………………………………………

Công việc phải làm: ……………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc:

Thời giờ làm việc:  8h/ngày 

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: ………………………………………………

b) Mức lương chính hoặc tiền công:  …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: ……………………………………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:  ……………………………………

k) Chế độ đào tạo: ………………………………………………………

l) Những thoả thuận khác: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

Nghĩa vụ:

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có). 

2. Quyền hạn:

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...). 

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;

Chấm dứt trước khi thời hạn;

Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 

Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Hợp đồng này làm tại …………………………….. ngày …… tháng …… năm …

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 ---------------------

Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu hợp đồng thời vụ 3 tháng, dưới 3 tháng và trên 3 tháng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp tới đội ngũ Luật sư tư vấn của DFC qua Hotline 19006512.

Xem thêm: Có thể ký hợp đồng thời vụ dưới 6 tháng không?

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.