Mất giấy đăng ký kết hôn có xin lại được không?

Luật Sư: Lê Minh Công

14:23 - 29/05/2021

Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn. Hiện nay, do việc di chuyển chỗ ở, bão lũ, thiên tai xảy ra thường xuyên, vì vậy việc các giấy tờ bị mất, hư hỏng là điều không hiếm gặp. Nên việc xin cấp lại các giấy tờ khác nói chung hay Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nói riêng rất phổ biến ở nhiều địa phương. Mất giấy đăng ký kết hôn có đăng ký lại được không? Thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn bản chính như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi ở nội dung bài viết dưới đây:

 Mất giấy đăng ký kết hôn có xin cấp lại được không?
Mất giấy đăng ký kết hôn có đăng ký lại được không?

*Căn cứ pháp lý:

  • Luật Hộ tịch 2014;
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch;
  • Thông tư 44/2020/TT-BTP Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

1. Điều kiện cấp lại giấy đăng ký kết hôn bị mất?

Theo quy định Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP vợ chồng là người đã đăng ký kết hôn và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kết hôn nhưng đã bị mất có quyền đăng ký lại. Để đăng ký kết hôn lại phải đáp ứng 3 điều kiện sau đây:

  • Nếu trước ngày 01/01/2016 đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính đều bị mất thì sẽ được đăng ký kết hôn lại
  • Người yêu cầu đăng ký lại kết hôn có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại
  • Việc đăng ký lại kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Thẩm quyền đăng ký lại Giấy chứng nhận kết hôn bị mất: Trường hợp mất giấy đăng ký kết hôn đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại kết hôn. 

2. Thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn bản chính?

Hồ sơ đăng ký lại kết hôn bản chính gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai theo mẫu quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.

Bước 1:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Bước 2: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Bước 3:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại Khoản 2 Điều này.

Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.

3. Tờ khai xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

Kính gửi: (1) ..........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......................................................................

Nơi cư trú: (2) ........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .............................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây: 

Họ, chữ đệm, tên của vợ: ..................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................

Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ..........................................

Nơi cư trú:(2) ........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3) .............................................................................................

Họ, chữ đệm, tên của chồng: ......................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................

Dân tộc: ......................................................Quốc tịch:

Nơi cư trú:(2) .........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3) ...............................................................................................

Đã đăng ký kết hôn tại: (4).........................................ngày ………. tháng ……….năm

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)…………………………., Quyển số: (5) 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

 

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không                                                Người yêu cầu

Số lượng:…….bản                                                                     (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.        

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn mà Công ty Luật DFC gửi tới Quý Khách hàng về việc Mất giấy đăng ký kết hôn có đăng ký lại được không? Thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn bản chính như thế nào? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn 1900.6512 để được tư vấn miễn phí, chính xác.

Bài viết liên quan:

Thủ tục đính chính giấy đăng ký kết hôn được quy định như thế nào?

Có thể đăng ký kết hôn vắng mặt 1 người không?

L.S Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.