Khi nào doanh nghiệp được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Luật Sư: Lê Minh Công

09:20 - 24/09/2020

Về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động, doanh nghiệp có quyền chấm dứt theo quy định tại Điều khoản về chấm dứt hợp đồng trong hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động. Vậy trong trường hợp hợp đồng không quy định rõ vấn đề này hoặc hợp đồng vô hiệu thì khi nào doanh nghiệp được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động? Lưu ý khi xây dựng mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Xem thêm: Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì có phải bồi thường không?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Văn phòng Luật DFC sẽ trả lời cho bạn các vấn đề trên trong bài viết dưới đây như sau:

1. Khi nào doanh nghiệp được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Khi giao kết hợp đồng lao động, thông thường trong hợp đồng sẽ có những Điều khoản quy định những trường hợp người sử dụng lao động sẽ được quyền sa thải người lao động nếu người lao động vi phạm nghiêm trọng nội quy lao động hoặc không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng lao động đã giao kết không quy định rõ nội dung này thì không có nghĩa người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động khi nào cũng được mà phải tuân theo quy định của pháp luật lao động. Cụ thể tại Điều 38 Bộ luật lao động quy định về các trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

- Người lao động không hoàn thành công việc được giao một cách thường xuyên

- Do bệnh dịch, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động phải thu hẹp sản xuất, không thể khắc phục được.

- Người lao động liên tục đau ốm, điều trị trong thời gian dài mà không khỏi theo quy định của bộ luật này

Ngoài ra các trường hợp đương nhiên hợp đồng lao động bị chấm dứt như: hợp đồng hết hạn, người lao động mất hoặc không có đủ sức khỏe hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao,… đều được quy định tại Điều 36 của Bộ luật này.

2. Những lưu ý khi doanh nghiệp quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo trước cho người lao động được biết trước 30 ngày đối với người lao động giao kết hợp đồng xác định thời hạn, trước 45 ngày đối với người lao động giao kết hợp đồng không xác định thời hạn và trước 03 ngày đối với lao động giao kết hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng (theo khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động 2012).

Người sử dụng lao động không được ra quyết định chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, nếu người sử dụng lao động vi phạm, phải thực hiện nghĩa vụ theo Điều 42 Bộ luật này.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải thực hiện việc trả trợ cấp thôi việc đối với lao động làm việc liên tục 12 tháng theo Điều 48 Bộ luật lao động.

Xem thêm: Quy định về thông báo chấm dứt hợp đồng lao động năm 2020

3. Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Dưới đây là mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất do Công ty Luật DFC gửi đến bạn. Bạn có thể tham khảo để xây dựng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cho doanh nghiệp của mình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

…, ngày  … tháng …năm …

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt hợp đồng lao động

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012.

Căn cứ Hợp đồng lao động số: …ngày…tháng…năm…giữa Ông/bà:…với Tên doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm đối với Ông/bà… 

Căn cứ theo đề xuất của phòng Hành chính – Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/bà …,chức vụ:…

Lý do:…;

Kể từ ngày …/…/…

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông/bà… được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Phòng Hành chính – nhân sự, các Phòng Ban có liên quan và Ông/bà… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

---------------------

Trêu đây là toàn bộ bài viết về mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất mà Luật sư DFC gửi đến bạn, cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Nếu có bất ký thắc mắc về vấn đề pháp lý gì, hãy liên hệ tới chúng tôi qua hotline Tư vấn pháp luật miễn phí 19006512 để được tư vấn trực tiếp, miễn phí.

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.