Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là gì? Luật quy định như thế nào?

Luật Sư: Lê Minh Công

11:11 - 13/03/2021

Hợp đồng thương mại với chủ thể thường là pháp nhân luôn mang giá trị vô cùng lớn do đó khi một bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng vi phạm nghiêm thỏa thuận ban đầu thì nhà làm luật cho phép bên bị vi phạm có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn để bảo vệ lợi ích cho mình. Tuy nhiên vi phạm như thế nào mới có thể phát sinh quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì không phải ai cũng nắm được. Ngày hôm nay bài viết dưới đây của Luật sư DFC sẽ cùng bạn đọc đi giải đáp vấn đề này.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là gì? Luật quy định như thế nào?
Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là gì? Luật quy định như thế nào? 

Căn cứ pháp lý

  • Luật thương mại 2005

Nội dung tư vấn

1. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là gì? Luật quy định như thế nào?

Luật thương mại 2005 không có định nghĩa về chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là như thế nào. Tuy nhiên căn cứ vào quy định của Bộ luật dân sự 2015 cụ thể là Điều 422 thì ta có thể hiểu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là việc hợp đồng không được hoàn thành theo thỏa thuận ban đầu và nguyên nhân xuất phát từ sự thỏa thuận của hai bên hoặc bị chấm dứt do ý chí đơn phương của một bên.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các quy định của Luật thương mại 2005 có hai hình thức.

Thứ nhất là đình chỉ thực hiện hợp đồng, đây là trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn nhưng bên đơn phương phải chi trả chi phí tương đương với phần nghĩa vụ mà bên bị chấm dứt hợp đồng đã thực hiện từ đầu.

Thứ hai là hủy bỏ hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng là việc hủy một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà có thể không phải bồi thường thiệt hại nếu chiếu theo các trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của Luật.

2. Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

  • Điều kiện đình chỉ thực hiện hợp đồng

Theo quy định của Điều 310, Luật thương mại 2005 thì căn cứ để một bên đình chỉ thực hiện hợp đồng khi thỏa mãn hai điều kiện sau:

Thứ nhất, xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng.

Thứ hai, một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Theo giải thích tại khoản 13, Điều 3 thì vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng được hiểu là một vi phạm của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

  • Điều kiện hủy bỏ hợp đồng

Theo quy định Điều 312, Luật thương mại 2005 các trường hợp chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng gồm:

Thứ nhất, xảy ra vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện hủy bỏ hợp đồng

Thứ hai, một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng

Thứ ba, xảy ra sự kiện bất khả kháng mà khi giao kết hợp đồng hai bên không lường trước được gây thiệt hại cho một bên nếu tiếp tục để hợp đồng tiếp tục

Thứ tư, một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nhưng nguyên nhân là do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước mà các bên không biết được khi giao kết hợp đồng.

3. Thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng

Theo quy định của Điều 315, Luật thương mại 2005 trường hợp một trong các bên muốn đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc muốn hủy bỏ hợp đồng thì phải thông báo ngay cho bên kia biết về mục đích của mình trường hợp không thông báo mà tự ý thực hiện hủy bỏ hay đình chỉ hợp đồng dẫn đến bên kia bị thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

4. Mẫu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Trên đây là mẫu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn Luật sư DFC cung cấp để bạn đọc có thể tham khảo và sử dụng trong thực tế. Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến vấn đề này hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng xin vui lòng liên hệ về tổng đài 19006512 để được các chuyên viên pháp lý của chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

......., ngày ___ tháng __ năm

CÔNG VĂN

VV: Chấm dứt hợp đồng số

--------------------

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

- Căn cứ Luật thương mại 2005

- Căn cứ Hợp đồng số ...........................................;

- Căn cứ Quyết định ..............................................................;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay chấm dứt hợp đồng số…  với bên Công ty CP/TNHH B:

............................................................................

............................................................................

............................................................................ ;

Lý do: ............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

Kể từ ngày ___/___/___

Điều 2: Chi phí thanh toán và phương thức thanh toán giá trị nghĩa vụ với bên Công ty CP/TNHH B

Điều 3: Yêu cầu khác nếu có

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

- Công đoàn Công ty;

- Phòng TC & NS;

- P21 (Đăng tin);

- Lưu VP, HS 

Để sử dụng dịch vụ giải quyết, tranh chấp đối với các loại hợp đồng. Vui lòng liên hệ với Luật sư DFC qua Hotline 19006512. Xin cảm ơn!!!

Bài viết cùng chủ đề:

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

 

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.