Xác định chủ thể khởi kiện khi có tranh chấp với doanh nghiệp tư nhân

Luật Sư: Lê Minh Công

10:26 - 20/04/2021

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề xác định chủ thể khởi kiện khi tranh chấp với doanh nghiệp tư nhân các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư DFC.

Xác định chủ thể khởi kiện khi tranh chấp
Xác định chủ thể khởi kiện khi tranh chấp với doanh nghiệp tư nhân

Hiện nay tranh chấp kinh doanh thương mại giữa các doanh nghiệp đang rất phổ biến việc xác định chủ thể khởi kiện khi tranh chấp rất quan trọng khi xác ra tranh chấp. Đặc biệt đối với doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, thì khi khởi kiện đối với loại hình doanh nghiệp này cần xác định đúng chủ thể bị khởi kiện. 

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020;
  • Thông tư hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020;
  • Bộ luật dân sự 2015;
  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

2. Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 74 bộ luật dân sự 2015 một tổ chức có tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020: "Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp."

Theo quy định trên đây thì Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một chủ thể đứng ra thành lập. Chủ thể này sử dụng tài sản của mình để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có sự góp vốn, không có sự liên kết của nhiều thành viên.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người duy nhất bỏ vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng là người duy nhất có quyền quyết định các vấn đề về tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do không có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình nên nó không đủ điều kiện trở thành tổ chức có tư cách pháp nhân.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân – chủ doanh nghiệp tư nhân khi xảy ra tranh chấp

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020: "Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp."

Do đó khi xảy ra tranh chấp với bên còn lại mà tòa án xác định chủ thể khởi kiện khi tranh chấp thuộc về doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải dung toàn bộ tài sản kể cả tài sản riêng của mình không thuộc về doanh nghiệp tư nhân để chịu trách nhiệm với bên kia tương ứng với nghĩa vụ.

4. Xác định chủ thể khởi kiện khi tranh chấp, khởi kiện doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ quy định tại khoản 3 điều 193 luật doanh nghiệp 2020: "Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật."

Do đó khi khởi kiện bên khởi kiện phải khởi kiện chủ doanh nghiệp tư nhân chứ không phải doanh nghiệp tư nhân.

Vd: Doanh nghiệp A khởi nghiệp doanh nghiệp tư nhân B do ông N.V.C làm chủ sở hữu. Do đó khi khởi kiện doanh nghiệp A không thể khởi kiện doanh nghiệp tư nhân B mà phải khởi kiện bị đơn là: ông N.V.C – chủ doanh nghiệp tư nhân B mới chính xác.

Trên đây là nội dung khái quát về xác định chủ thể khởi kiện khi có tranh chấp với doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Để được tư vấn sâu hơn bạn đọc có thể liên hệ với Luật sư DFC thông qua tổng đài tư vấn luật 19006512 để được tư vấn miễn phí.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.