Mẫu hợp đồng ủy quyền bán đất Download - Công ty Luật DFC

Luật Sư: Lê Minh Công

11:37 - 05/08/2021

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn như vậy, Luật sư DFC đã tiến hành nghiên cứu và soạn thảo nên mẫu Hợp đồng ủy quyền bán đất. Kính mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC.

Xem thêm: 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay hợp pháp

Thủ tục sang tên đổi chủ sổ đỏ khi mua bán đất năm 2020


Download mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất - Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.6512

I. Mẫu hợp đồng ủy quyền bán đất:

Bạn cũng có thể Download toàn bộ mẫu hợp đồng ủy quyền bán đất chi tiết hơn tại đây: 

                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                           HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

                                                                           (số.../HĐUQCNQSDĐ)

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm .........., tại ............chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông:  ....................................... Sinh năm:.......................................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................do......................cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú:................................................................................

Cùng vợ là bà:  ................................... Sinh năm:......................................                             

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.................do......................cấp ngày..../...../.......

Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

Ông............................và bà.................................là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/ thành phố ...........cấp ngày.......tháng.........năm...........

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông (bà):  ....................................... Sinh năm:...............................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................do......................cấp ngày..../...../......

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B với những thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở theo Giấy chứng nhận như trên. Nhân danh Bên A, Bên B thực hiện các việc sau đây:

- Đăng tin, tạo điều kiện để người mua tìm hiểu các thông tin về thửa đất, nhà ở theo Giấy chứng nhận trên.

- Thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng (bên mua) về các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở.

- Cùng bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thủ tục khai, nộp thuế thu nhập cá nhân nếu bên nhận chuyển nhượng không thực hiện thay.

- Cung cấp giấy tờ theo quy định pháp luật đất đai để hoàn tất thủ tục đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai.

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là................... kể từ ngày........tháng.......năm.........

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

3.1. Nghĩa vụ của Bên A

- Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số. ….............do UBND huyện/quận/thị xã/thành phố…………..cấp ngày .......tháng .......năm .......... và cung cấp giấy tờ khác theo quy định của pháp luật để Bên B thực hiện công việc được ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên B thực hiện.

- Thanh toán cho Bên B các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền.

- Trả thù lao cho Bên B với số tiền là ………………(nếu có) sau khi đã hoàn thành việc ủy quyền.

- Giao tiền cho bên B nộp thuế thu nhập cá nhân nếu bên nhận chuyển nhượng không thực hiện thay.

3.2. Quyền của bên A

- Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

- Yêu cầu Bên B giao toàn bộ số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

4.1. Nghĩa vụ bên B

- Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng nhận và các giấy tờ mà Bên A đã giao để thực hiện công việc ủy quyền.

- Thực hiện công việc theo ủy quyền và thông báo cho Bên A về tiến độ và kết quả thực hiện.

- Giao cho Bên A toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở (đã trừ thuế thu nhập cá nhân, phí và thù lao công chứng nếu có).

4.2. Quyền bên B

- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

5.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực.

5.2. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho Bên B tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho A (nếu có).

5.3. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam đoan sau đây:

- Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

7.1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của hợp đồng này.

7.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
 

              BÊN ỦY QUYỀN                                     BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

       (ký và ghi rõ họ và tên)                                     (ký và ghi rõ họ và tên)

 

II. Dịch vụ tư vấn hợp đồng của Công ty luật DFC.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng công ty Luật DFC - Gọi ngay: 1900.6512

Luật sư DFC chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến pháp lý, tư vấn hợp đồng trong đó có: soạn thảo hợp đồng, đàm phán ký kết, giải quyết các tranh chấp về hợp đồng,…Với hơn 17 năm kinh nghiệm cùng với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên đông đảo và chất lượng chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong lĩnh vực hợp đồng như sau:

️ Tư vấn soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng;

️ Tiến hành tư vấn pháp lý cho Khách hàng nhằm tháo gỡ những vấn đề pháp lý xảy ra trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện, thay đổi và chấm dứt hợp đồng;

️ Thay mặt Khách hàng thu thập hồ sơ, giấy tờ và các tài liệu cần thiết để giải quyết vụ việc mà Khách hàng gặp phải liên quan đến hợp đồng;

️ Tham gia đại diện thay mặt Quý Khách hàng tranh tụng tại cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Mời bạn đọc liên hệ với Luật sư DFC chúng tôi qua Hotline 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC. Xin cảm ơn! 

Trên đây là toàn bộ mẫu hợp đồng ủy quyền bán đấtLuật sư DFC đã soạn thảo gửi đến bạn đọc. Tuy nhiên, mẫu phía trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đọc có thể biên soạn lại dựa trên các tình huống thực tế sao phù hợp và đảm bảo được lợi ích giữa các bên. Mọi thông tin chi tiết, mời bạn liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được hướng dẫn chi tiết nhất.

Trân trọng!!!


Bài viết liên quan:

Quy định và thủ tục tách sổ đỏ khi mua bán đất năm 2020

Những Rủi ro và thủ tục mua bán đất không có sổ đỏ

Thủ tục mua bán đất nông nghiệp năm 2020

Quyền thừa kế đất đai khi vợ hoặc chồng chết

Hướng dẫn viết Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất


 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.