Hướng dẫn viết mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay hợp pháp

Luật Sư: Lê Minh Công

15:49 - 11/02/2020

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá ở nước ta và là một bộ phận lãnh thổ cấu thành “hình hài” đất nước như hiện nay. Ở Việt Nam, chế độ sử dụng đất thuộc sở hữu toàn dân với đại diện chủ sở hữu tối cao thuộc về nhà nước thông qua một số dạng hợp đồng hoặc giao dịch dân sự khác như giấy mua bán đất viết tay, giấy tay mua bán đấtgiấy chuyển nhượng đất viết tay.

Vì vậy, người dân chỉ có quyền chiếm hữu và sử dụng mà không được quyền định đoạt các vấn đề liên quan đến đất đai. Một trong những biểu hiện của nguyên tắc trên chính là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua giấy chuyển nhượng đất ở hợp pháp nhằm dịch chuyển những quyền và nghĩa vụ từ tay người sử dụng đất này sang người sử dụng đất kia.

Vậy một mẫu giấy chuyển nhượng đất ở hợp pháp cần đáp ứng những yêu cầu nào. Công ty Tư vấn Luật DFC xin gửi đến quý bạn đọc qua bài viết sau đây:

Hướng dẫn viết mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay hợp pháp

Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào về luật đất đai vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật đất đai 19006512 của DFC để được luật sư của DFC tư vấn miễn phí.

Tìm hiểu thêm:

mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 • Luật Đất đai năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung tư vấn

Công ty Tư vấn Luật DFC là một thực thể pháp lý được thành lập từ năm 2004, trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, đây là một trong những trung tâm uy tín và chất lượng hàng đầu trong việc xử lý những vấn đề pháp luật của các tổ chức, cá nhân… trong hầu hết các lĩnh vực liên quan mật thiết tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước: hình sự, dân sự, vấn đề thừa kế, hôn nhân và gia đình, lao động.

Và một trong những lĩnh vực không kém phần quan trọng đó chính là trong lĩnh vực pháp luật đất đai. Đối với DFC, niềm tin của khách hàng là động lực với chúng tôi.

Hiện nay, nhu cầu về đất ở ngày càng gia tăng do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là vấn đề gia tăng dân số ở nước ta ngày càng nhanh. Chính vì vậy, người dân sẽ dùng mọi cách để có một “mảnh đất cắm dùi” và một trong những giấy tờ mua bán đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến đó là giấy tờ viết tay mua bán đất được những người sử dụng đất với nhau.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Giấy tờ sử dụng đất viết tay, giấy viết tay mua bán đất, giấy bán nhà đất viết tay… nhằm thực hiện mục đích là chuyển quyền sử dụng đất với nhau giữa những người sử dụng đất. Theo quy định của Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giấy tờ mua bán đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những căn cứ để người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm Sổ đỏ. 

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan thì Giấy chuyển nhượng đất viết tay được hiểu là một dạng hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ. Theo đó, hợp đồng song vụ này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Mặt khác, Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay cần đáp ứng những điều kiện sau mới không bị vô hiệu theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

 • Chủ thể ký kết giấy viết tay quyền sử dụng đất phải đủ tuổi và có đủ năng lực trách nhiệm dân sự theo quy định;

 • Mục đích và nội dung ký kết không trái điều cấm của luật; không trái đạo đức xã hội;

 • Chủ thể ký kết không bị ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện;

 • Hình thức của giao dịch dân sự phải được đáp ứng trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, dối với Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay thì cần phải có thủ tục công chứng mới phát sinh hiệu lực của loại hợp đồng này.

Những nội dung cơ bản của Giấy mua bán đất viết tay, Giấy bán nhà đất viết tay, Giấy chuyển nhượng đất viết tay… bao gồm:

 • Điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;

 • Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;

 • Việc giao và đăng ký quyền sử đất;

 • Trách nhiệm nộp thuế và nộp lệ phí;

 • Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;

 • Lời cam đoan của các bên trong hợp đồng;

 • Điều khoản cuối cùng

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay 

Tải mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tại tại đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ********

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG DẤT

Hôm nay, tại … vào ngày … tháng … năm … hai bên thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): 

 • Ông (bà):  ...................................

Sinh năm:.........................         

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................

 • Cùng vợ (chồng) là bà (ông):  ...................

Sinh năm:.............                          

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .............................cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

 • Ông (bà):  .............................

Sinh năm:.............................                  

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................

 • Cùng vợ (chồng) là ông (bà):  ....................

Sinh năm:.............                          

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ............................. cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng    

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng  … năm … cụ thể như sau:

 • Diện tích thửa đất:  … m2   – Tờ bản đồ số: ....................................
 • Địa chỉ: .................................................................................................
 • Diện tích: ................ m2 (Bằng chữ: ....................................................)
 • Hình thức sử dụng:
  • Sử dụng riêng: ..................... m2;
  • Sử dụng chung:..................... m2
 • Mục đích sử dụng: ...................................................................................
 • Thời hạn sử dụng: ...................................................................................
 • Nguồn gốc sử dụng: .................................................................................

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 


Người chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Trong trường hợp bạn có thắc mắc về hồ sơ, thủ tục làm mẫu giấy chuyển nhượng đất  nộp đơn ở cơ quan có thẩm quyền, hãy để các Luật sư của Công ty Luật DFC hỗ trợ bạn giải quyết toàn bộ các vấn đề trên với mức chi phí chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng. Mời bạn đọc liên hệ qua tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 19006512 để được tư vấn và trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này.

Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn! Trân trọng.

 
Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.